23 jan 2015 16:00

29 jan 2015 05:53

Högre priserpå skogsmark

SKOGSBRUK: Trenden bröts under förra året

Priset på skogsmark steg med tre procent i södra Sverige under förra året jämfört med 2013.

I södra Sverige var snittpriset per skogskubikmeter 538 kronor under 2014. Det innebär en höjning jämfört med 2013 på tre procent, enligt statistik från mäklarfirman LRF Konsult.

Högre virkespriser förklarar uppgången på skogsmarken, liksom att urbaniseringen är hög och att skogsägarna ser fler användningsområden för marken.

För hela riket var snittpriset 372 kronor, vilket var en ökning med en procent. I norra Sverige låg priset på 249 kronor och i mellersta landet var snittet 379.

Under 2012 och 2013 sjönk priserna. Även om trenden bröts 2014 så är nivån fortfarande lägre än under rekordåret 2011.

– Ränteläget är lågt och investering i skog är ett bra alternativ till placeringar med låg risk, säger chefsmäklaren Marcus Helin i ett pressmeddelande.

Inför 2015 spås en stabil marknad med en uppåtgående trend. Skogsägarna tror på stigande priser.

I södra Sverige var snittpriset per skogskubikmeter 538 kronor under 2014. Det innebär en höjning jämfört med 2013 på tre procent, enligt statistik från mäklarfirman LRF Konsult.

Högre virkespriser förklarar uppgången på skogsmarken, liksom att urbaniseringen är hög och att skogsägarna ser fler användningsområden för marken.

För hela riket var snittpriset 372 kronor, vilket var en ökning med en procent. I norra Sverige låg priset på 249 kronor och i mellersta landet var snittet 379.

Under 2012 och 2013 sjönk priserna. Även om trenden bröts 2014 så är nivån fortfarande lägre än under rekordåret 2011.

– Ränteläget är lågt och investering i skog är ett bra alternativ till placeringar med låg risk, säger chefsmäklaren Marcus Helin i ett pressmeddelande.

Inför 2015 spås en stabil marknad med en uppåtgående trend. Skogsägarna tror på stigande priser.