22 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Ingen enhet behöver sänka

VÄSTRA GÖTALAND: Miniminivån för friskvårdsbidraget spikat

Regionen kommer att införa miniminivåer för friskvårdsbidraget men enheterna som ligger över kan ha kvar sin nivå.

Från och med 1 januari 2016 kommer miniminivån för friskvårdsbidraget, som de anställda får att kunna utföra vissa aktiviteter, att vara 800 kronor. Ett år senare kommer nivån att höjas till 1 200 kronor.

Redan nu finns det flera förvaltningar i regionen som ligger på en högre nivå. I det ursprungliga förslaget, som reviderades under personalutskottets onsdagsmöte, slogs det fast att de förvaltningarna inte behöver sänka sitt bidrag.

– Det finns inga sådana krav. Det hade varit motsägelsefullt. De som redan är bra på friskvård ska inte behöva minska på bidraget. Personalen är viktig, säger Linn Brandström (M), ledamot i personalutskottet.

Utskottet godkände även yrkandet från oppositionen (S och V) om att förvaltningarna ska få i uppdrag att följa upp hur mycket friskvårdsbidraget utnyttjas.

Samtidigt införs en regiongemensam aktivitetskatalog så att fler aktiviteter inom hälsoområdet kan erbjudas till alla anställda inom Västra Götalandsregionen. Där ska det bland annat finnas kostrådgivning, massage och yoga.

Introduktion

Utskottet avsätter 20 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyexaminerade sjuksköterskor. Skaraborgs sjukhus får tillgång till 16 procent av pengarna, vilket innebär 3,2 miljoner.

Från och med 1 januari 2016 kommer miniminivån för friskvårdsbidraget, som de anställda får att kunna utföra vissa aktiviteter, att vara 800 kronor. Ett år senare kommer nivån att höjas till 1 200 kronor.

Redan nu finns det flera förvaltningar i regionen som ligger på en högre nivå. I det ursprungliga förslaget, som reviderades under personalutskottets onsdagsmöte, slogs det fast att de förvaltningarna inte behöver sänka sitt bidrag.

– Det finns inga sådana krav. Det hade varit motsägelsefullt. De som redan är bra på friskvård ska inte behöva minska på bidraget. Personalen är viktig, säger Linn Brandström (M), ledamot i personalutskottet.

Utskottet godkände även yrkandet från oppositionen (S och V) om att förvaltningarna ska få i uppdrag att följa upp hur mycket friskvårdsbidraget utnyttjas.

Samtidigt införs en regiongemensam aktivitetskatalog så att fler aktiviteter inom hälsoområdet kan erbjudas till alla anställda inom Västra Götalandsregionen. Där ska det bland annat finnas kostrådgivning, massage och yoga.

Introduktion

Utskottet avsätter 20 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyexaminerade sjuksköterskor. Skaraborgs sjukhus får tillgång till 16 procent av pengarna, vilket innebär 3,2 miljoner.