19 jan 2015 06:00

23 jan 2015 14:47

Regionen vill ha en enhetlig nivå

Skaraborgs sjukhus har 1 500 kronor i friskvårdsbidrag, primärvården har 1 200 medan tandvården har 2 500. Nu vill regionen ha en enhetlig nivå.

Friskvårdsbidrag innebär att den anställde skattefritt får en summa pengar till olika friskvårdande aktiviteter. Företagets kostnad är avdragsgill om aktiviteten finns med i skatteverkets regelverk.

Regionen vill, bland annat efter en motion av Gunilla Levén (M), skapa ett enhetligt system i samtliga förvaltningar och bolag. Nivån är satt till 1 200 kronor per år och anställd. Det ska vara genomfört 1 januari 2017, och under 2016 gäller nivån 800 kronor.

Just nu spretar systemet och respektive förvaltning har egna nivåer.

– När regionen bildades blev inte frågan reglerad. Varje förvaltningschef tog egna beslut, säger Stig Lindholm på regionens personalavdelning.

Skaraborgs sjukhus har 1 500 kronor per anställd och år, medan Sahlgrenska i Göteborg ligger på 500 kronor. Primärvården ligger på 1 200 kronor, folktandvården på 2 500 kronor och regionservice på 1 000 kronor. Inom naturbruksförvaltningen handlar det om 1 000 kronor. Det kan även skifta inom förvaltningarna. Agnesbergs folkhögskola ligger på 2 500 kronor, folkhögskolan i Vara har 900 medan Göteborgs folkhögskola inte har något friskvårdsbidrag alls.

Lyfta lägstanivån

Nu blir det annorlunda.

– Det är viktigt att förstärka det hälsofrämjande arbetet. Vi måste göra mer för vår personal och lyfta lägstanivån på bidraget, säger Gunilla Levén, ordförande i personalutskottet.

För några förvaltningar innebär 1 200-kronorsnivån en rejäl sänkning. Levén betonar att det i mångt och mycket är en budgetfråga.

– Vi hoppas att det finns förståelse hos våra medarbetare. Vår intention är att det inte är stopp vid 1 200, vi måste fortsätta förstärka.

Om någon förvaltning vill betala mer, så tas beslutet av regiondirektören.

Oppositionsrådet Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet, gillar idén med att ha ett enhetligt system med ett tydligt golv. Hon betonar att det dock finns en del frågetecken och vet inte riktigt hur hon ska ställa sig på onsdag, då regionstyrelsens personalutskott behandlar frågan.

– Några förvaltningar, som får högre kostnader, kan få finansieringsproblem. Samtidigt finns det personalklubbar som gör ett bra jobb med att förhandla fram bra priser och rabatter. Det värdet ska ju räknas in i de 1 200 och det kan vara klokt att titta närmare på det, säger Karin Engdahl.

Mellan 25 och 30 procent av regionens personal utnyttjar friskvårdsbidraget som totalt kostar regionen drygt elva miljoner kronor. Om 25 procent utnyttjar bidraget när det blir 1 200 så handlar det om 15,1 miljoner.

Friskvårdsbidrag innebär att den anställde skattefritt får en summa pengar till olika friskvårdande aktiviteter. Företagets kostnad är avdragsgill om aktiviteten finns med i skatteverkets regelverk.

Regionen vill, bland annat efter en motion av Gunilla Levén (M), skapa ett enhetligt system i samtliga förvaltningar och bolag. Nivån är satt till 1 200 kronor per år och anställd. Det ska vara genomfört 1 januari 2017, och under 2016 gäller nivån 800 kronor.

Just nu spretar systemet och respektive förvaltning har egna nivåer.

– När regionen bildades blev inte frågan reglerad. Varje förvaltningschef tog egna beslut, säger Stig Lindholm på regionens personalavdelning.

Skaraborgs sjukhus har 1 500 kronor per anställd och år, medan Sahlgrenska i Göteborg ligger på 500 kronor. Primärvården ligger på 1 200 kronor, folktandvården på 2 500 kronor och regionservice på 1 000 kronor. Inom naturbruksförvaltningen handlar det om 1 000 kronor. Det kan även skifta inom förvaltningarna. Agnesbergs folkhögskola ligger på 2 500 kronor, folkhögskolan i Vara har 900 medan Göteborgs folkhögskola inte har något friskvårdsbidrag alls.

Lyfta lägstanivån

Nu blir det annorlunda.

– Det är viktigt att förstärka det hälsofrämjande arbetet. Vi måste göra mer för vår personal och lyfta lägstanivån på bidraget, säger Gunilla Levén, ordförande i personalutskottet.

För några förvaltningar innebär 1 200-kronorsnivån en rejäl sänkning. Levén betonar att det i mångt och mycket är en budgetfråga.

– Vi hoppas att det finns förståelse hos våra medarbetare. Vår intention är att det inte är stopp vid 1 200, vi måste fortsätta förstärka.

Om någon förvaltning vill betala mer, så tas beslutet av regiondirektören.

Oppositionsrådet Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet, gillar idén med att ha ett enhetligt system med ett tydligt golv. Hon betonar att det dock finns en del frågetecken och vet inte riktigt hur hon ska ställa sig på onsdag, då regionstyrelsens personalutskott behandlar frågan.

– Några förvaltningar, som får högre kostnader, kan få finansieringsproblem. Samtidigt finns det personalklubbar som gör ett bra jobb med att förhandla fram bra priser och rabatter. Det värdet ska ju räknas in i de 1 200 och det kan vara klokt att titta närmare på det, säger Karin Engdahl.

Mellan 25 och 30 procent av regionens personal utnyttjar friskvårdsbidraget som totalt kostar regionen drygt elva miljoner kronor. Om 25 procent utnyttjar bidraget när det blir 1 200 så handlar det om 15,1 miljoner.