19 jan 2015 22:28

23 jan 2015 14:47

Debatt om lantbruket

Förutsättningar och möjligheter diskuterades under lantbruksdebatt

Närmare 1200 förbokningar hade gjorts till måndagskvällens lantbruksdebatt på Billingehus i Skövde, som är en av de största i landet som rör landbygden och jordbruket.
Debatten som var det elfte i ordningen, byggde i år på temat ”Nya förutsättningar - Nya möjligheter?”.

Swedbank och Sparbankerna arrangerade för elfte gången en uppskattad och välbesökt lantbruksdebatt i Blå Hallen på Billingehus under måndagskvällen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Lena Ek mötte under kvällen företrädare för svenskt lantbruk i debatten där temat var ”Nya förutsättningar - Nya möjligheter?”.

Kvalificerad panel

Debatten leddes av Leif Walterum, Skövdes kommunalråd, och Per Skargren, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk i Swedbank.

Debattpanelen utgjordes, bortsett från Sven-Erik Bucht och Lena Ek, av Helena Jonsson, ordförande i LRF, Ingela Eklund, andre vice ordförande i LO, Ove Konradsson, VD för Skövde Slakteri AB, Anders Svensson, VD för ICA Sverige och Lars Idermark, VD i Södra.

– Vi har en kvalificerad panel som kommer att delta i debatten, menade Leif Walterum.

Viktiga frågor

Flera viktiga frågor togs upp under kvällen, däribland diskuterades den svåra situationen för de svenska mjölkbönderna.

– Gällande mjölkböndernas svåra situation så finns det anledning att vara hoppfull om man ser långsiktigt, sade Anders Svensson.

Ett annat ämne som togs upp ett flertal gånger, var vikten av att få unga att engagera sig i, och våga satsa på lantbruket.

– Vi måste anpassa regelverket efter tiden, sade Sven-Erik Bucht, och Helena Jonsson var inte sen att hålla med:

– Det finns ett behov att modernisera reglerna, eftersom marknaden inte längre ser ut som den alltid gjort, sade hon.

Välbesökt

För elfte året i ordningen var lantbruksdebatten välbesökt. Uppemot 1200 förhandsbokningar hade gjorts inför måndagskvällen.

– Det är fantastiskt att se att det finns ett sådant enormt intresse för vårt lantbruk, sade Anders Sundström, ordförande i Swedbank.

Swedbank och Sparbankerna arrangerade för elfte gången en uppskattad och välbesökt lantbruksdebatt i Blå Hallen på Billingehus under måndagskvällen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljö- och jordbruksutskottets vice ordförande Lena Ek mötte under kvällen företrädare för svenskt lantbruk i debatten där temat var ”Nya förutsättningar - Nya möjligheter?”.

Kvalificerad panel

Debatten leddes av Leif Walterum, Skövdes kommunalråd, och Per Skargren, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk i Swedbank.

Debattpanelen utgjordes, bortsett från Sven-Erik Bucht och Lena Ek, av Helena Jonsson, ordförande i LRF, Ingela Eklund, andre vice ordförande i LO, Ove Konradsson, VD för Skövde Slakteri AB, Anders Svensson, VD för ICA Sverige och Lars Idermark, VD i Södra.

– Vi har en kvalificerad panel som kommer att delta i debatten, menade Leif Walterum.

Viktiga frågor

Flera viktiga frågor togs upp under kvällen, däribland diskuterades den svåra situationen för de svenska mjölkbönderna.

– Gällande mjölkböndernas svåra situation så finns det anledning att vara hoppfull om man ser långsiktigt, sade Anders Svensson.

Ett annat ämne som togs upp ett flertal gånger, var vikten av att få unga att engagera sig i, och våga satsa på lantbruket.

– Vi måste anpassa regelverket efter tiden, sade Sven-Erik Bucht, och Helena Jonsson var inte sen att hålla med:

– Det finns ett behov att modernisera reglerna, eftersom marknaden inte längre ser ut som den alltid gjort, sade hon.

Välbesökt

För elfte året i ordningen var lantbruksdebatten välbesökt. Uppemot 1200 förhandsbokningar hade gjorts inför måndagskvällen.

– Det är fantastiskt att se att det finns ett sådant enormt intresse för vårt lantbruk, sade Anders Sundström, ordförande i Swedbank.

  • Erica Augustsson