15 jan 2015 20:30

23 jan 2015 13:57

Cancerpatient avled efter kräksjuka - Skas får kritik

I början av februari 2014 blev en kvinna, som genomgick cancerbehandling, smittad av vinterkräksjuka efter att ha använt en otillräckligt städad toalett på Skaraborgs sjukhus.

Hon avled i sviterna av vinterkräksjukan och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bedömer att patienten inte fått en sakkunnig och omsorgsfull vård och ger sjukhuset kritik. Ivo har hittat brister och kan komma att följa upp vad som gjorts för att liknande fall ska undvikas.

Hon avled i sviterna av vinterkräksjukan och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bedömer att patienten inte fått en sakkunnig och omsorgsfull vård och ger sjukhuset kritik. Ivo har hittat brister och kan komma att följa upp vad som gjorts för att liknande fall ska undvikas.