13 jan 2015 14:43

23 jan 2015 14:46

Räddningstjänsten kan bruka motorsågen

Räddningstjänsten östra Skaraborg kan använda sina motorsågar.
– Vi har rätt utbildningsnivå, säger Robert Zeidlitz, operativ chef.

Vid årsskiftet skärptes lagen för de som kör motorsåg. För att få använda en motorsåg i yrkesmässiga sammanhang krävs skriftlig dokumentation av kompetensen, med andra ord ett motorsågsskörkort.

Räddningstjänsten i jämtländska Krokom blev tagen på sängen, personalen hade inte tillräcklig kompetens och sågarna ha plockats ur fordonen. Det råder användningsförbud, om det inte gäller insatser vid akut livsfara. Används motorsågarna utan körkort så får räddningstjänsten sanktionsavgift.

Bättre hos Rös

Hos räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, var framförhållningen bättre. Redan för ett år sedan började personalen utbildas efter konceptet som Säker skog plockats fram. De flesta av de 300, varav 175 är deltidsräddningsmän, i organisationen har fått veta mer.

– Vi har kompetensen att använda motorsåg i alla arbetsgrupperna, säger Robert Zeidlitz, operativ chef vid Rös.

Hur ofta använder ni motorsågen?

– Inte så ofta, men helgens oväder gjorde ju att vi fick ta fram dem lite oftare. Ibland har vi den till att ta bort nedfallna träd, men det gör vi bara när det är överhängande fara för liv.

Egna instruktörer

Rös har dessutom Rös utbildat egna instruktörer som att mycket kan lösas genom interna utbildningar. Instruktörerna kommer även att sköta de nödvändiga repetitionsutbildningarna.

– Vi ska snart påbörja en sådan utbildningsomgång, säger Zeidlitz.

Utbildningsinsatsen för motorsågskörkort är omfattande och deltidarnas 50 timmars utbildningsuttag per år går snart åt.

– Tiden fylls snabbt, det är viktigt med utbildning.

Personalomsättningen, cirka 15 deltidare och mellan tre och fyra heltidare per år, gör också att det är värdefullt att organisationen kan sköta utbildningen själv.

Vid årsskiftet skärptes lagen för de som kör motorsåg. För att få använda en motorsåg i yrkesmässiga sammanhang krävs skriftlig dokumentation av kompetensen, med andra ord ett motorsågsskörkort.

Räddningstjänsten i jämtländska Krokom blev tagen på sängen, personalen hade inte tillräcklig kompetens och sågarna ha plockats ur fordonen. Det råder användningsförbud, om det inte gäller insatser vid akut livsfara. Används motorsågarna utan körkort så får räddningstjänsten sanktionsavgift.

Bättre hos Rös

Hos räddningstjänsten östra Skaraborg, Rös, var framförhållningen bättre. Redan för ett år sedan började personalen utbildas efter konceptet som Säker skog plockats fram. De flesta av de 300, varav 175 är deltidsräddningsmän, i organisationen har fått veta mer.

– Vi har kompetensen att använda motorsåg i alla arbetsgrupperna, säger Robert Zeidlitz, operativ chef vid Rös.

Hur ofta använder ni motorsågen?

– Inte så ofta, men helgens oväder gjorde ju att vi fick ta fram dem lite oftare. Ibland har vi den till att ta bort nedfallna träd, men det gör vi bara när det är överhängande fara för liv.

Egna instruktörer

Rös har dessutom Rös utbildat egna instruktörer som att mycket kan lösas genom interna utbildningar. Instruktörerna kommer även att sköta de nödvändiga repetitionsutbildningarna.

– Vi ska snart påbörja en sådan utbildningsomgång, säger Zeidlitz.

Utbildningsinsatsen för motorsågskörkort är omfattande och deltidarnas 50 timmars utbildningsuttag per år går snart åt.

– Tiden fylls snabbt, det är viktigt med utbildning.

Personalomsättningen, cirka 15 deltidare och mellan tre och fyra heltidare per år, gör också att det är värdefullt att organisationen kan sköta utbildningen själv.