13 jan 2015 06:00

23 jan 2015 13:57

Kvinna fick förstoppning

En kvinna som medicinerades med morfin fick inte frågan från Skaraborgs sjukhus om hur magen skötte sig eller blev ordinerad laxerade läkemedel.

Hon drabbades av svår förstoppning och skrev i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ärendet avslutas, Ivo ger inte Skas någon kritik men konstaterar att risken med förstoppning borde ha uppmärksammats av verksamheten. Skas har vidtagit åtgärder för att något liknande ska undvikas.

Hon drabbades av svår förstoppning och skrev i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ärendet avslutas, Ivo ger inte Skas någon kritik men konstaterar att risken med förstoppning borde ha uppmärksammats av verksamheten. Skas har vidtagit åtgärder för att något liknande ska undvikas.