12 jan 2015 21:27

23 jan 2015 13:57

Katarina Jonsson stannar

Katarina Jonsson (M) från Skövde kommer att föreslås bli styrelseordförande för Skaraborgs kommunalförbund.

På torsdag har Skaraborgs kommunalförbund sitt första fullmäktige för mandatperioden. Flera val ska genomföras och Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde, kommer att föreslås fortsätta som ordförande i styrelsen, där varje kommun har två ledamöter. Kjell Hedvall (S), Lidköping är valberedningens förslag till förste vice ordförande och Peter Lindroth (S) föreslås bli andre vice.

Gunilla Druve Jansson (C), Skara, föreslås bli fullmäktigeordförande.

På torsdag har Skaraborgs kommunalförbund sitt första fullmäktige för mandatperioden. Flera val ska genomföras och Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde, kommer att föreslås fortsätta som ordförande i styrelsen, där varje kommun har två ledamöter. Kjell Hedvall (S), Lidköping är valberedningens förslag till förste vice ordförande och Peter Lindroth (S) föreslås bli andre vice.

Gunilla Druve Jansson (C), Skara, föreslås bli fullmäktigeordförande.