10 jan 2015 09:00

23 jan 2015 13:57

Ingen samverkan inför regional flytt av läkare

Psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus ska få hjälp med läkare från övriga sjukhus i regionen. Men regionen förhandlade inte med facket som nu kallat till tvisteförhandling.

Skaraborgs sjukhus psykiatri har brist på läkare, medan Sahlgrenska, Borås och Trollhättan inte alls har samma problem. Att regionen tidigare tagit beslut om att inte använda hyrläkare har inte underlättat för Skas.

För att hjälpa Skas tog regionen beslut om att kompetens, motsvarande sex läkare, skulle tillfälligt flyttas från övriga sjukhus.

Läkarföreningar i Väst reagerade starkt när de fick reda på beslutet.

– Det förekom ingen samverkan med berörd part. Självklart finns det ett stort behov av läkare i Skaraborg men det är en stor sak att flytta läkare. I beslutet står det inget om hur det ska gå till och vad som gäller. Fackligt sett är det en viktig fråga att bevaka, säger Lars Olén, ordförande i Skaraborgs läkarförening.

Förhandling

Läkarföreningar i Väst, där föreningarna i Göteborg, Skaraborg, nordvästra Götaland och södra Älvsborg samarbetar, har begärt en förhandling gällande brott mot Medbestämmandelagen, MBL, och samverkan.

Lars Olén betonar att det är rimligt att hjälpa till, men att det måste förhandlas.

– Under en lång tid har det varit underskott på läkare, vilket gjort det svårt att behålla befintliga läkare samt att rekrytera nya; det blev en ond cirkel. Ändå finns det ett ljus i tunneln för psykiatrin. ST-läkare är på gång att bli specialister och utlandsrekryteringar är på gång.

– Jag har sett kallelsen, men vet inte exakt vad det handlar om och kan inte kommentera något. Vi får diskutera ärendet när vi möts, säger Lena Kullander, arbetsrättsjurist hos Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs sjukhus psykiatri har brist på läkare, medan Sahlgrenska, Borås och Trollhättan inte alls har samma problem. Att regionen tidigare tagit beslut om att inte använda hyrläkare har inte underlättat för Skas.

För att hjälpa Skas tog regionen beslut om att kompetens, motsvarande sex läkare, skulle tillfälligt flyttas från övriga sjukhus.

Läkarföreningar i Väst reagerade starkt när de fick reda på beslutet.

– Det förekom ingen samverkan med berörd part. Självklart finns det ett stort behov av läkare i Skaraborg men det är en stor sak att flytta läkare. I beslutet står det inget om hur det ska gå till och vad som gäller. Fackligt sett är det en viktig fråga att bevaka, säger Lars Olén, ordförande i Skaraborgs läkarförening.

Förhandling

Läkarföreningar i Väst, där föreningarna i Göteborg, Skaraborg, nordvästra Götaland och södra Älvsborg samarbetar, har begärt en förhandling gällande brott mot Medbestämmandelagen, MBL, och samverkan.

Lars Olén betonar att det är rimligt att hjälpa till, men att det måste förhandlas.

– Under en lång tid har det varit underskott på läkare, vilket gjort det svårt att behålla befintliga läkare samt att rekrytera nya; det blev en ond cirkel. Ändå finns det ett ljus i tunneln för psykiatrin. ST-läkare är på gång att bli specialister och utlandsrekryteringar är på gång.

– Jag har sett kallelsen, men vet inte exakt vad det handlar om och kan inte kommentera något. Vi får diskutera ärendet när vi möts, säger Lena Kullander, arbetsrättsjurist hos Västra Götalandsregionen.