09 jan 2015 10:00

23 jan 2015 14:46

Singelolyckor vanligaste olyckstypen

Trafikolyckor med dödlig utgång och svårt skadade minskade i Skaraborg under 2014.
– Det är mycket glädjande, säger Anders Johansson vid trafikpolisen i Skara.

2013 var ett becksvart år för trafiken i Skaraborg med 12 dödsolyckor och 87 svårt skadade med flera allvarliga olyckor på hårt trafikerade E20 som bidrog till den dystra statistiken.

Under fjolåret sjönk antalet omkomna på de skaraborgska vägarna till tio personer, men framför allt minskade antalet olyckor med svårt skadade markant.

Antalet svårt skadade i olyckor i Skaraborg nästan halverades, från 87 till 47. Enligt Transportstyrelsens officiella statistik registrerades 350 olyckor under 2014 i Skaraborgs kommuner, drygt 20 färre än under 2013.

– Det är väldigt positivt att olyckorna minskar och antalet personer som därmed drabbas också blir färre. Det stämmer överens med den bild vi har av trafiksituationen på vägarna, det har blivit en förbättring under det senaste året, säger Anders Johansson.

E20-olyckor

De senaste två årens olycksstatistik visar tydligt att E20 är den vägsträcka där flest olyckor med omkomna och svårt skadade äger rum.

Tre av förra årets dödsolyckor i Skaraborg ägde rum på E20 i närheten av Mariestad. Det är också utmed E20 som trafikpolisen lägger ned en stor del av sitt arbete med patrullering och fordons- och hastighetskontroller.

– Det är trafikens pulsåder genom Skaraborg, säger Anders Johansson.

Andra olycksdrabbade sträckor är även de större vägarna 26, 47, 49 och 44.

Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med personbil följt av kollision mellan olika motorfordon i samband med möte, korsning, på- och avfart eller påkörning bakifrån.

2013 var ett becksvart år för trafiken i Skaraborg med 12 dödsolyckor och 87 svårt skadade med flera allvarliga olyckor på hårt trafikerade E20 som bidrog till den dystra statistiken.

Under fjolåret sjönk antalet omkomna på de skaraborgska vägarna till tio personer, men framför allt minskade antalet olyckor med svårt skadade markant.

Antalet svårt skadade i olyckor i Skaraborg nästan halverades, från 87 till 47. Enligt Transportstyrelsens officiella statistik registrerades 350 olyckor under 2014 i Skaraborgs kommuner, drygt 20 färre än under 2013.

– Det är väldigt positivt att olyckorna minskar och antalet personer som därmed drabbas också blir färre. Det stämmer överens med den bild vi har av trafiksituationen på vägarna, det har blivit en förbättring under det senaste året, säger Anders Johansson.

E20-olyckor

De senaste två årens olycksstatistik visar tydligt att E20 är den vägsträcka där flest olyckor med omkomna och svårt skadade äger rum.

Tre av förra årets dödsolyckor i Skaraborg ägde rum på E20 i närheten av Mariestad. Det är också utmed E20 som trafikpolisen lägger ned en stor del av sitt arbete med patrullering och fordons- och hastighetskontroller.

– Det är trafikens pulsåder genom Skaraborg, säger Anders Johansson.

Andra olycksdrabbade sträckor är även de större vägarna 26, 47, 49 och 44.

Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med personbil följt av kollision mellan olika motorfordon i samband med möte, korsning, på- och avfart eller påkörning bakifrån.

Trafikolyckor

Olycksstatistik för Skaraborgs kommuner 2014. (2013 inom parentes)

Döda: 10 (12)

Svårt skadade: 47 (87)

Olyckor: 350 (369)

Personer inblandade i olyckor: 740 (731)

Källa: Transportstyrelsen