07 jan 2015 14:20

23 jan 2015 13:57

Anmälan efter tragisk förlossning

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kommer att följa upp patientsäkerhetsarbetet vid Skaraborgs sjukhus kvinnoklinik.

Bakgrunden är en anmälan från ett par som förlorade sitt barn i september 2013. Fosterövervakningen visade onormala värden. Ett akut kejsarsnitt utfördes 2,5 timmar efter ankomsten till förlossningen, men barnet var livlöst vid födelsen. Upplivningsåtgärderna gav ingen effekt.

SFOG, Svensk förening för gynekologi och obstetrik, har granskat ärendet men betonar i sitt svar att de inte utför en heltäckande bedömning. I svaret på anmälan konstaterar Ivo att det hade varit en fördel om någon utomstående granskat händelsen utifrån patientsäkerhetsperspektivet.

Ivo skriver att det inte finns ett värde i en fördjupad utredning av en händelse som ligger så långt bak i tiden, men att de kommer att följa upp verksamhetens patientsäkerhetsarbete i sin framtida tillsyn.

Myndigheten påpekar även det lagmässiga kravet på att göra patienten delaktig i den interna utredningen, och skriver att det inte framgår om patienten varit delaktig.

Bakgrunden är en anmälan från ett par som förlorade sitt barn i september 2013. Fosterövervakningen visade onormala värden. Ett akut kejsarsnitt utfördes 2,5 timmar efter ankomsten till förlossningen, men barnet var livlöst vid födelsen. Upplivningsåtgärderna gav ingen effekt.

SFOG, Svensk förening för gynekologi och obstetrik, har granskat ärendet men betonar i sitt svar att de inte utför en heltäckande bedömning. I svaret på anmälan konstaterar Ivo att det hade varit en fördel om någon utomstående granskat händelsen utifrån patientsäkerhetsperspektivet.

Ivo skriver att det inte finns ett värde i en fördjupad utredning av en händelse som ligger så långt bak i tiden, men att de kommer att följa upp verksamhetens patientsäkerhetsarbete i sin framtida tillsyn.

Myndigheten påpekar även det lagmässiga kravet på att göra patienten delaktig i den interna utredningen, och skriver att det inte framgår om patienten varit delaktig.