01 jan 2015 15:20

23 jan 2015 13:57

Slutrökt vid sjukhusen

Skaraborgs sjukhus skärper reglerna för rökning och inför rökfria sjukhusområden från den 31 maj.

Beslutet gäller samtliga orter och därmed följer man Sahlgrenska universitetssjukhusets exempel i Göteborg, som för ett drygt år sedan blev ett rökfritt sjukhus.

Förbudet mot rökning inom sjukhusens område sammanfaller med den internationella tobaksfria dagen.

- Vi har dröjt länge med att införa rökfritt sjukhus i skarpt läge, därför känns det bra att vi nu tar detta steg, säger Eva Sundström, stabschef vid Skaraborgs sjukhus, i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen införde gemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök 2008 och Skaraborgs sjukhus har i teorin varit rökfritt sedan 2001, men i verkligheten har förbudet inte efterlevts.

En revidering av policyn 2011 innebar en viss skärpning och begränsning av områden där rökning är tillåten, men följsamheten till rökförbudet har varit och är dålig, såväl bland personal, patienter och besökare, skriver sjukhusledningen.

Av policyn framgår att personal, patienter och besökare har ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande lukt till följd av tobaksrök, till exempel röklukt från kläder och hud. I samband med införandet av rökfria sjukhusområden kommer såväl personal som patienter erbjudas rökavvänjning.

"För att öka trovärdigheten inför rådgivning och samtal med patienter om levnadsvanor, är det viktigt att hälso- och sjukvården tar tydligt avstånd från till exempel tobaksbruk och rökning och att personalen föregår med gott exempel. Att införa rökfritt sjukhusområde kan ses som ett stort steg i denna riktning", skriver sjukhusledningen i pressmeddelandet.

Beslutet gäller samtliga orter och därmed följer man Sahlgrenska universitetssjukhusets exempel i Göteborg, som för ett drygt år sedan blev ett rökfritt sjukhus.

Förbudet mot rökning inom sjukhusens område sammanfaller med den internationella tobaksfria dagen.

- Vi har dröjt länge med att införa rökfritt sjukhus i skarpt läge, därför känns det bra att vi nu tar detta steg, säger Eva Sundström, stabschef vid Skaraborgs sjukhus, i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen införde gemensamma riktlinjer om dofter och tobaksrök 2008 och Skaraborgs sjukhus har i teorin varit rökfritt sedan 2001, men i verkligheten har förbudet inte efterlevts.

En revidering av policyn 2011 innebar en viss skärpning och begränsning av områden där rökning är tillåten, men följsamheten till rökförbudet har varit och är dålig, såväl bland personal, patienter och besökare, skriver sjukhusledningen.

Av policyn framgår att personal, patienter och besökare har ansvar för att inte utsätta någon annan för påträngande lukt till följd av tobaksrök, till exempel röklukt från kläder och hud. I samband med införandet av rökfria sjukhusområden kommer såväl personal som patienter erbjudas rökavvänjning.

"För att öka trovärdigheten inför rådgivning och samtal med patienter om levnadsvanor, är det viktigt att hälso- och sjukvården tar tydligt avstånd från till exempel tobaksbruk och rökning och att personalen föregår med gott exempel. Att införa rökfritt sjukhusområde kan ses som ett stort steg i denna riktning", skriver sjukhusledningen i pressmeddelandet.