22 dec 2014 16:02

23 jan 2015 13:57

Ny direktöri regionen

KOMMUNIKATION

Susanne Hillberger tillträder vid årsskiftet som tillförordnad kommunikationsdirektör i Västra Götalandsregionen. Hon efterträder Kerstin Einarsson som får andra arbetsuppgifter inom regionen. Hillberger har senast arbetat med extern och intern information för regiondirektören. Tidigare har hon bland annat varit informationschef på AB Volvo och Volvo Personvagnar samt varit kommunikationsdirektör på Coop AB.

Susanne Hillberger tillträder vid årsskiftet som tillförordnad kommunikationsdirektör i Västra Götalandsregionen. Hon efterträder Kerstin Einarsson som får andra arbetsuppgifter inom regionen. Hillberger har senast arbetat med extern och intern information för regiondirektören. Tidigare har hon bland annat varit informationschef på AB Volvo och Volvo Personvagnar samt varit kommunikationsdirektör på Coop AB.