22 dec 2014 15:18

23 jan 2015 13:57

Fler dagar medsjukpenning

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Sjukpenningtalet, som i princip anger utbetalda sjukpenningdagar per antalet registrerade försäkrade, har stigit i Skaraborg, enligt statistik från Försäkringskassan. Under november var snittet bland Skaraborgs kommuner 11,4 dagar vilket innebar en ökning med 1,1 dag jämfört med noteringen för ett år sedan.

Tidaholm hade den högsta noteringen i Skaraborg med 14,3, männen hade 10,0 och kvinnorna 18,9 dagar.

Sjukpenningtalet, som i princip anger utbetalda sjukpenningdagar per antalet registrerade försäkrade, har stigit i Skaraborg, enligt statistik från Försäkringskassan. Under november var snittet bland Skaraborgs kommuner 11,4 dagar vilket innebar en ökning med 1,1 dag jämfört med noteringen för ett år sedan.

Tidaholm hade den högsta noteringen i Skaraborg med 14,3, männen hade 10,0 och kvinnorna 18,9 dagar.