18 dec 2014 05:00

23 jan 2015 14:46

Egen utredning ger en annan bild av vårdvalet

En internutredning visar att Riksrevisionens kritik av vårdvalets effekter inte kan ses i Västra Götaland.
– Det hade varit mer önskvärt om någon extern tittat på frågan, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Riksrevisionen påpekade i rapporten att vårdvalet i primärvården, som infördes 2009 i Västra Götaland, gynnade de minst sjuka och att det blev undanträngningseffekter för de mest störst behov av vård.

Rapporten fick stor uppmärksamhet. Socialdemokraterna yrkade, i HSU för några veckor sedan, att en extern kraft skulle granska hur det blivit i Västra Götaland. Den nya ledningen hävdade att det räckte med ett titta på frågan internt.

Hälso- och sjukvårdsavdelningens utredning visade, till skillnad mot Riksrevisionens, att antalet besök för de mest sjuka ökat, och att besöken för de minst sjuka minskar.

– Jag känner en viss lättnad att det inte var så illa som Riksrevisionen hävdade. Däremot bör rapporten vara underlag för kommande diskussioner, säger HSU-ordföranden Jonas Andersson.

Helén Eliasson (S) hade gärna sett en extern utredning, men Jonas Andersson sa att det hade varit svårt att plocka in en sådan kraft.

– En sådan konsult hade ändå fått begära det underlag, som ligger till grund för vår rapport, till att göra en egen.

Teledermatoskopi

HSU tog beslut om att införa teledermatoskopi. Hudförändringar fotograferas på vårdcentralen med en mobilkamera, bilden skickas sedan till en specialist som kan göra en snabb bedömning. Förfarandet, som utvecklats av bland andra Skasläkarna Karin Terstappen och Johan Dahlén Gyllencreutz, har testats framgångsrikt och ska nu breddinföras i regionen. När arbetssättet är infört i hela regionen är inte klart.

– Det kan inte hela och hållet ersätta det tidigare arbetssättet, men i många fall innebär det kortare väntetider och snabbare besked, säger Jonas Andersson.

Riksrevisionen påpekade i rapporten att vårdvalet i primärvården, som infördes 2009 i Västra Götaland, gynnade de minst sjuka och att det blev undanträngningseffekter för de mest störst behov av vård.

Rapporten fick stor uppmärksamhet. Socialdemokraterna yrkade, i HSU för några veckor sedan, att en extern kraft skulle granska hur det blivit i Västra Götaland. Den nya ledningen hävdade att det räckte med ett titta på frågan internt.

Hälso- och sjukvårdsavdelningens utredning visade, till skillnad mot Riksrevisionens, att antalet besök för de mest sjuka ökat, och att besöken för de minst sjuka minskar.

– Jag känner en viss lättnad att det inte var så illa som Riksrevisionen hävdade. Däremot bör rapporten vara underlag för kommande diskussioner, säger HSU-ordföranden Jonas Andersson.

Helén Eliasson (S) hade gärna sett en extern utredning, men Jonas Andersson sa att det hade varit svårt att plocka in en sådan kraft.

– En sådan konsult hade ändå fått begära det underlag, som ligger till grund för vår rapport, till att göra en egen.

Teledermatoskopi

HSU tog beslut om att införa teledermatoskopi. Hudförändringar fotograferas på vårdcentralen med en mobilkamera, bilden skickas sedan till en specialist som kan göra en snabb bedömning. Förfarandet, som utvecklats av bland andra Skasläkarna Karin Terstappen och Johan Dahlén Gyllencreutz, har testats framgångsrikt och ska nu breddinföras i regionen. När arbetssättet är infört i hela regionen är inte klart.

– Det kan inte hela och hållet ersätta det tidigare arbetssättet, men i många fall innebär det kortare väntetider och snabbare besked, säger Jonas Andersson.