13 dec 2014 13:49

23 jan 2015 13:57

Längre väntetider på akuten i Skövde

Väntetiderna på akuten ökar och patienter över 80 år får tillbringa längre tid på mottagningarna.

Socialstyrelsen har bland annat mätt hur länge patienten är på akutmottagningen. Mediantiden det första halvåret 2014 var 170 minuter, vilket var något längre än under 2013. I Skövde var mediantiden just 170 minuter, en ökning med åtta procent. För patienter som är 80 år och äldre, var tiden 196 minuter, vilket var tolv minuter mer än 2013. I Lidköping ökade väntetiden från 158 till 170 minuter för samtliga patienter och från 173 till 198 minuter för de som är äldre än 80 år.

Nästan 75 procent av patienterna i Skaraborg behövde vänta kortare än fyra timmar, medan knappt 65 procent av 80+ kunde lämna akuten inom den tiden.

I riket var väntetiden till läkarbedömning 57 minuter. I Lidköping var mediantiden 50 minuter och i Skövde var den 69 minuter. Patienter över 80 fick vänta 48 minuter i Lidköping och 56 i Skövde. Mätningarna i Skaraborg visade på ökade väntetider.

Enligt statistiken besökte 1,22 miljoner akutmottagningarna under de sex första månaderna i år, vilket innebar en ökning med 1,3 procent jämfört med samma period 2013.

Socialstyrelsen har bland annat mätt hur länge patienten är på akutmottagningen. Mediantiden det första halvåret 2014 var 170 minuter, vilket var något längre än under 2013. I Skövde var mediantiden just 170 minuter, en ökning med åtta procent. För patienter som är 80 år och äldre, var tiden 196 minuter, vilket var tolv minuter mer än 2013. I Lidköping ökade väntetiden från 158 till 170 minuter för samtliga patienter och från 173 till 198 minuter för de som är äldre än 80 år.

Nästan 75 procent av patienterna i Skaraborg behövde vänta kortare än fyra timmar, medan knappt 65 procent av 80+ kunde lämna akuten inom den tiden.

I riket var väntetiden till läkarbedömning 57 minuter. I Lidköping var mediantiden 50 minuter och i Skövde var den 69 minuter. Patienter över 80 fick vänta 48 minuter i Lidköping och 56 i Skövde. Mätningarna i Skaraborg visade på ökade väntetider.

Enligt statistiken besökte 1,22 miljoner akutmottagningarna under de sex första månaderna i år, vilket innebar en ökning med 1,3 procent jämfört med samma period 2013.