13 dec 2014 09:00

23 jan 2015 13:57

Hälso- och sjukvårdsnämnd oroas över svår situation

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha besked om öppenvårdspsykiatrin.
– Vi har fått signaler om att det inte fungerar så bra, säger ordföranden Claes-Göran Borg (V).

I ett brev till styrelsen för Skaraborgs sjukhus skriver nämnden att den fått information om att öppenvårdspsykiatrin och de mobila teamen inte fungerar på det sätt som bestämts.

– Det kommer signaler om att det är svårt att få tider förnyelse av recept och intyg, främst gäller det Lidköping, eftersom det är brist på psykiatriker. Bristen drabbar både den slutna och öppna vården, säger Claes-Göran Borg.

Han påminner om att när utvecklingsplanen för ”Vision psykiatri 2015” togs, och flera mindre psykiatrimottagningar drogs in, var förutsättningen att öppenvården, de mobila teamen, som ska stötta vissa speciella patientgrupper och slöp-enheterna, skulle fungera.

Annorlunda

Verkligheten har blivit annorlunda och nu vill nämnden ha en redovisning av vad som gjorts och läget för de mobila teamen och mottagningarna, avseende bemanning, tillgänglighet, samverkan, handlingsplan samt rutiner för patientsäkerhet vid akuta bemanningsproblem.

– Uppstår det en sådan situation måste det finnas revervplaner, säger Borg.

Svaret ska vara hos nämnden senast 20 januari. Då har västra nämnden ersatts av en större nämnd som täcker hela Skaraborg, men Claes-Göran Borg betonar att frågan inte släpps.

– Utvecklingen får inte stanna upp, det är jag och Gunilla Druve Jansson (vice ordförande i västra nämnden) väldigt noga med. Vi är väldigt noga med vad som gäller den somatiska vården, det måste vara samma sak med den psykiatriska vården.

Just Druve Jansson (C) blir ordförande i den nämnd som täcker hela Skaraborg efter valet.

I ett brev till styrelsen för Skaraborgs sjukhus skriver nämnden att den fått information om att öppenvårdspsykiatrin och de mobila teamen inte fungerar på det sätt som bestämts.

– Det kommer signaler om att det är svårt att få tider förnyelse av recept och intyg, främst gäller det Lidköping, eftersom det är brist på psykiatriker. Bristen drabbar både den slutna och öppna vården, säger Claes-Göran Borg.

Han påminner om att när utvecklingsplanen för ”Vision psykiatri 2015” togs, och flera mindre psykiatrimottagningar drogs in, var förutsättningen att öppenvården, de mobila teamen, som ska stötta vissa speciella patientgrupper och slöp-enheterna, skulle fungera.

Annorlunda

Verkligheten har blivit annorlunda och nu vill nämnden ha en redovisning av vad som gjorts och läget för de mobila teamen och mottagningarna, avseende bemanning, tillgänglighet, samverkan, handlingsplan samt rutiner för patientsäkerhet vid akuta bemanningsproblem.

– Uppstår det en sådan situation måste det finnas revervplaner, säger Borg.

Svaret ska vara hos nämnden senast 20 januari. Då har västra nämnden ersatts av en större nämnd som täcker hela Skaraborg, men Claes-Göran Borg betonar att frågan inte släpps.

– Utvecklingen får inte stanna upp, det är jag och Gunilla Druve Jansson (vice ordförande i västra nämnden) väldigt noga med. Vi är väldigt noga med vad som gäller den somatiska vården, det måste vara samma sak med den psykiatriska vården.

Just Druve Jansson (C) blir ordförande i den nämnd som täcker hela Skaraborg efter valet.