11 dec 2014 18:00

23 jan 2015 13:57

Sen Ivo-anmälan efter självmord

En patient med psykiska problem utreddes, blev senare inlagd på den psykiatriska kliniken på Skaraborgs sjukhus, och fick sedan vård i psykiatriska öppenvården.

Några veckor senare begick patienten självmord och händelsen anmäldes, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Efter utredning avslutas ärendet men Ivo konstaterar att det saknas en åtgärdsplan för de synpunkter, bland annat om samverkan, som närstående framfört. I övrigt har Skas utrett händelsen enligt gällande lagstiftning.

Ivo skriver att anmälan kom cirka tio månader efter händelsen. Enligt bestämmelserna ska en sådan anmälan skickas in inom två månader.

Några veckor senare begick patienten självmord och händelsen anmäldes, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Efter utredning avslutas ärendet men Ivo konstaterar att det saknas en åtgärdsplan för de synpunkter, bland annat om samverkan, som närstående framfört. I övrigt har Skas utrett händelsen enligt gällande lagstiftning.

Ivo skriver att anmälan kom cirka tio månader efter händelsen. Enligt bestämmelserna ska en sådan anmälan skickas in inom två månader.