08 dec 2014 21:00

23 jan 2015 13:57

SD vill införa sprututbyten

Sverigedemokraterna vill att regionen på prov, för senare utvärdering, inför ett sprututbytesprogram.

I samma motion till regionfullmäktige vill även SD att diskussionen med bland annat Göteborgs stad kring utbytesprogrammet tas upp igen.

Frågan har tagits upp tidigare men då ville Göteborg inte vara med i programmet. SD betonar i motionen att flera olika sjukdomar sprids genom orena kanyler och att programmet finns i flera andra städer.

I samma motion till regionfullmäktige vill även SD att diskussionen med bland annat Göteborgs stad kring utbytesprogrammet tas upp igen.

Frågan har tagits upp tidigare men då ville Göteborg inte vara med i programmet. SD betonar i motionen att flera olika sjukdomar sprids genom orena kanyler och att programmet finns i flera andra städer.