05 dec 2014 16:16

23 jan 2015 14:45

Varför vill ni plantera träd?

Kerstin Grahn i föreningen Göta kanals vänner, som använt kvarvarande kapital till att skänka 42 träd för plantering vid kanalen.

– För att det har varit en av de stora uppgifterna för föreningen; att plantera nya träd där de gamla blivit dåliga och dött ut.

Var ska de placeras?

Hälften ska planteras på den västgötska sidan och hälften på den östgötska. Göta kanalbolaget, som tagit emot träden och står för planteringen, bestämmer var utmed kanalbanken som behovet är störst. Det är gamla trädsorter som oxel, kastanj och andra. Förr planterades de för att rötterna skulle hålla kanalbanken stabil, så den höll för oxarna som gick och drog båtarna. Nu fyller de dessutom ett kulturhistoriskt syfte.

Och träden har dedikerats till olika personer?

– Ja, vi ville hedra dem som på olika sätt arbetat för föreningen och kanalen. Och så har prinsessan Estelle fått ett träd. Hon är ju hertiginna av Östergötland och hennes släktingar har också träd utmed kanalen.

Blir detta det allra sista som föreningen Göta kanals vänner gör?

– Det kan man säga. Vi valde att avveckla föreningen eftersom den spelat ut sin roll; Göta kanal är ju inte längre hotad av nedläggning som den var för 40 år sedan.

– För att det har varit en av de stora uppgifterna för föreningen; att plantera nya träd där de gamla blivit dåliga och dött ut.

Var ska de placeras?

Hälften ska planteras på den västgötska sidan och hälften på den östgötska. Göta kanalbolaget, som tagit emot träden och står för planteringen, bestämmer var utmed kanalbanken som behovet är störst. Det är gamla trädsorter som oxel, kastanj och andra. Förr planterades de för att rötterna skulle hålla kanalbanken stabil, så den höll för oxarna som gick och drog båtarna. Nu fyller de dessutom ett kulturhistoriskt syfte.

Och träden har dedikerats till olika personer?

– Ja, vi ville hedra dem som på olika sätt arbetat för föreningen och kanalen. Och så har prinsessan Estelle fått ett träd. Hon är ju hertiginna av Östergötland och hennes släktingar har också träd utmed kanalen.

Blir detta det allra sista som föreningen Göta kanals vänner gör?

– Det kan man säga. Vi valde att avveckla föreningen eftersom den spelat ut sin roll; Göta kanal är ju inte längre hotad av nedläggning som den var för 40 år sedan.

  • Carin Söder