05 dec 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Skas får hälften av extrastödet

SKARABORG: 20 tilltänkta miljoner blir tio

Skaraborgs sjukhus skulle ha fått 20 miljoner extra från nämnderna men pengarna räcker inte. Skas får troligen nöja sig med hälften.

De 20 miljonerna var främst avsedda för personalförstärkningar och kompetensutveckling i det som benämns brist- och utvecklingsområden.

Nu verkar det som att bara hälften av pengarna kommer att betalas ut. Östra nämndens kassa är tom men det finns tio miljoner hos den västra nämnden som ska användas.

– Det finns en liten obalans, men den västra nämnden täcker upp för oss, säger ordföranden Lars-Erik Lindh (S).

Varför har pengarna tagit slut?

– Produktionen på Skas har ökat och närmar sig målen. Det är egentligen så det ska vara.

Nämnderna godkände överenskommelsen med Närhälsan om bassängverksamhet för rehabilitering 2014 och 2015.

För Skaraborgs innebär det att Närhälsan får tillgång till bassänger för sjukvårdande behandling i Falköping och Mariestad.

– Det blev ett litet glapp i samband med vårdval rehab, men nu blir det fortsatt tillgång, säger Lindh.

Sista möten

Både östra och västra nämnden hade sina sista möten i går. Efter nyår slås de båda nämnderna samman och kommer att representera invånarna i 15 kommuner, vilket är fler än någon av de övriga fyra nämndområdena i regionen. Gunilla Druva Jansson (C), Skara, blir ordförande i den nya nämnden.

De 20 miljonerna var främst avsedda för personalförstärkningar och kompetensutveckling i det som benämns brist- och utvecklingsområden.

Nu verkar det som att bara hälften av pengarna kommer att betalas ut. Östra nämndens kassa är tom men det finns tio miljoner hos den västra nämnden som ska användas.

– Det finns en liten obalans, men den västra nämnden täcker upp för oss, säger ordföranden Lars-Erik Lindh (S).

Varför har pengarna tagit slut?

– Produktionen på Skas har ökat och närmar sig målen. Det är egentligen så det ska vara.

Nämnderna godkände överenskommelsen med Närhälsan om bassängverksamhet för rehabilitering 2014 och 2015.

För Skaraborgs innebär det att Närhälsan får tillgång till bassänger för sjukvårdande behandling i Falköping och Mariestad.

– Det blev ett litet glapp i samband med vårdval rehab, men nu blir det fortsatt tillgång, säger Lindh.

Sista möten

Både östra och västra nämnden hade sina sista möten i går. Efter nyår slås de båda nämnderna samman och kommer att representera invånarna i 15 kommuner, vilket är fler än någon av de övriga fyra nämndområdena i regionen. Gunilla Druva Jansson (C), Skara, blir ordförande i den nya nämnden.

  • Alf Ehn