04 dec 2014 06:00

07 jan 2015 12:17

Vårdcoacher på akuterna

VÄSTRA GÖTALAND: Ny funktion ska minska antalet inläggningar

Omsorgskoordinatorer ska införas på akutmottagningarna i regionen för att minska antalet inläggningar.

Flera patienter, inte minst de mest sjuka äldre och kroniskt sjuka, som kommer till akutmottagningarna behöver främst en ökad omsorg och vård i hemmet, framför en inläggning på någon sjukhusavdelning. För att stötta de patienterna ska regionen införa en funktion som benämns omsorgskoordinator, på akuterna i regionen.

Viktiga kontakter

Koordinatorerna ska ha kontakter med kommuner och primärvård. Om det tar längre tid att ordna kontakterna kan patienterna läggas in på något som kallas 23-timmarsplatser. Sahlgrenska sjukhuset har testat arbetssättet en tid, och det bedöms ha minskat antalet inläggningar med mellan 15 och 30 per vecka.

– Många av de aktuella patienterna slussas och skickas runt på sjukhusen. Nu ska de kunna få en ökad trygghet, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU.

Samtidigt ska de som benämns mångsökare, patienter med tre eller flera akutbesök det senaste året, på ett mer organiserat sätt erbjudas hjälp hos primärvården. Regionen ska plocka fram en regional riktlinje, men omsorgskoordinatorerna ska ha huvudansvaret för kontakterna med primärvården.

– Koordinatorerna blir en form av vårdcoach och de ska finnas på akuterna, men vi måste även tydliggöra rollen för primärvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Samtidigt avslutas försöket med aktiv hälsostyrning, som pågått vid tre sjukhus. Patienter med stor risk för att söka mycket vård erbjuds en kontakt, som bland annat samordnar vårdkontakter.

– Vi har inte fått samma positiva resultat som det exempelvis blivit i Stockholm. Det skulle ha breddinförts hos oss men nu avvecklar vi det, säger Jonas Andersson.

Flera patienter, inte minst de mest sjuka äldre och kroniskt sjuka, som kommer till akutmottagningarna behöver främst en ökad omsorg och vård i hemmet, framför en inläggning på någon sjukhusavdelning. För att stötta de patienterna ska regionen införa en funktion som benämns omsorgskoordinator, på akuterna i regionen.

Viktiga kontakter

Koordinatorerna ska ha kontakter med kommuner och primärvård. Om det tar längre tid att ordna kontakterna kan patienterna läggas in på något som kallas 23-timmarsplatser. Sahlgrenska sjukhuset har testat arbetssättet en tid, och det bedöms ha minskat antalet inläggningar med mellan 15 och 30 per vecka.

– Många av de aktuella patienterna slussas och skickas runt på sjukhusen. Nu ska de kunna få en ökad trygghet, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU.

Samtidigt ska de som benämns mångsökare, patienter med tre eller flera akutbesök det senaste året, på ett mer organiserat sätt erbjudas hjälp hos primärvården. Regionen ska plocka fram en regional riktlinje, men omsorgskoordinatorerna ska ha huvudansvaret för kontakterna med primärvården.

– Koordinatorerna blir en form av vårdcoach och de ska finnas på akuterna, men vi måste även tydliggöra rollen för primärvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Samtidigt avslutas försöket med aktiv hälsostyrning, som pågått vid tre sjukhus. Patienter med stor risk för att söka mycket vård erbjuds en kontakt, som bland annat samordnar vårdkontakter.

– Vi har inte fått samma positiva resultat som det exempelvis blivit i Stockholm. Det skulle ha breddinförts hos oss men nu avvecklar vi det, säger Jonas Andersson.

  • Alf Ehn