03 dec 2014 06:00

23 jan 2015 14:45

Skas visar röda siffror

SKARABORG: Skaraborgs sjukhus ordförande är oroad

Skaraborgs sjukhus fortsätter visa röda siffror. Under oktober steg underskottet med nästan åtta miljoner.
– Oroväckande att det går åt fel håll, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Under oktober var Skas underskott 7,74 miljoner och efter tio månader är det totala resultatet -46,8 miljoner. Enligt budgeten skulle resultatet ha varit - 11,6 miljoner.

Främst är det bruttokostnaderna samt kostnaderna för personal och bemanningsföretagen som ökat mer än budget. Under i stort sett varje månad har ökningen legat på mellan fem och sex procent över budget. Under oktober var kostnaden för löner och bemanningsföretag drygt sju procent jämfört med budget.

I oktober infördes anställningsrestriktioner, men effekten av dem märks ännu inte i resultatet.

– Sedan var sommaren extremt dyr. Men vi har kommit dit att det inte går att spara mer, säger Susanne Larsson som oroas över att underskottet växer.

– Den nya styrelsen måste fundera på vad som ska göras. Sedan vet vi ju inte vad regionens nya budget innebär. Effektiviseringskravet kom ju tillbaka och vi får ingen kompensation för ökade hyreskostnader.

Bättre resultat

Prognosen för helåret ligger just nu på - 40 miljoner, men ledningen räknar med ett bättre resultat sedan effekterna av ett extra bidrag (20 miljoner) från nämnderna samt utnyttjandet av det egna kapitalet räknats in. Förra året godkändes en begäran att ta 14 miljoner (omställningskostnader) från det egna kapitalet och i år har regionen godkänt en begäran på ytterligare tolv (kostnader för evakueringsbyggnader i samband med PCB-saneringen).

– Vi utnyttjade inte de 14 miljonerna förra året, säger ekonomichefen Åsa Ranbro Jansson.

Under oktober var Skas underskott 7,74 miljoner och efter tio månader är det totala resultatet -46,8 miljoner. Enligt budgeten skulle resultatet ha varit - 11,6 miljoner.

Främst är det bruttokostnaderna samt kostnaderna för personal och bemanningsföretagen som ökat mer än budget. Under i stort sett varje månad har ökningen legat på mellan fem och sex procent över budget. Under oktober var kostnaden för löner och bemanningsföretag drygt sju procent jämfört med budget.

I oktober infördes anställningsrestriktioner, men effekten av dem märks ännu inte i resultatet.

– Sedan var sommaren extremt dyr. Men vi har kommit dit att det inte går att spara mer, säger Susanne Larsson som oroas över att underskottet växer.

– Den nya styrelsen måste fundera på vad som ska göras. Sedan vet vi ju inte vad regionens nya budget innebär. Effektiviseringskravet kom ju tillbaka och vi får ingen kompensation för ökade hyreskostnader.

Bättre resultat

Prognosen för helåret ligger just nu på - 40 miljoner, men ledningen räknar med ett bättre resultat sedan effekterna av ett extra bidrag (20 miljoner) från nämnderna samt utnyttjandet av det egna kapitalet räknats in. Förra året godkändes en begäran att ta 14 miljoner (omställningskostnader) från det egna kapitalet och i år har regionen godkänt en begäran på ytterligare tolv (kostnader för evakueringsbyggnader i samband med PCB-saneringen).

– Vi utnyttjade inte de 14 miljonerna förra året, säger ekonomichefen Åsa Ranbro Jansson.

  • Alf Ehn

Skas oktobersiffror

2014:

Resultat -7 740 000

Budget -1 172 000

Jan-okt -46 848 000

Budget -11 671 000

2013:

Resultat okt+ 9 432 000

Jan-okt + 30 531 000

Källa: Skaraborgs sjukhus