03 dec 2014 18:43

07 jan 2015 12:17

Frivilliga stöttar i livets slutskede

LIVETS SLUTSKEDE.

Regionen satsar 300 000 kronor på ett projekt där volontärer ska finnas till hands för döende patienter. Volontärerna ska vara knutna till någon etablerad organisation, exempelvis Röda Korset, och genom att finnas till hands så kan de lindra patientens oro och ångest, vilket kan vara svårt för vårdpersonalen att hinna med.

Vid Danderyds sjukhus har ett lyckat försök, enligt modellen som ska provas i regionen, genomförts.

Regionen satsar 300 000 kronor på ett projekt där volontärer ska finnas till hands för döende patienter. Volontärerna ska vara knutna till någon etablerad organisation, exempelvis Röda Korset, och genom att finnas till hands så kan de lindra patientens oro och ångest, vilket kan vara svårt för vårdpersonalen att hinna med.

Vid Danderyds sjukhus har ett lyckat försök, enligt modellen som ska provas i regionen, genomförts.