01 dec 2014 19:54

07 jan 2015 12:17

Smärtor var trolig infarkt

IVO-BESLUT: Ambulanspersonal missbedömde symptom i bröstet

Ambulanspersonal missbedömde en mans bröstsmärtor, vilket senare visade sig vara en trolig hjärtinfarkt.

En patient i norra Skaraborg ringde sjukvårdsupplysningen, sedan han haft bröstsmärtor och även fått kraftiga kräkningar. Han fick rådet att ringa ambulans, men när den kom hade den värsta smärtan avtagit. Ambulanspersonalen tyckte det var onödigt att han skulle åka ambulans till akuten och erbjöd i stället en sjuktransport. Mannen avvaktade för att söka upp sin husläkare efter helgen.

På vårdcentralen fick mannen smärtor igen, men det bedömdes vara en magåkomma han fick medicin.

Efter en vecka uppsökte han akuten. Där ansågs det att mannen hade klara symptom på hjärtproblem; de kraftiga smärtorna och kräkningarna berodde troligen på en hjärtinfarkt.

I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, var mannen kritisk till att han själv fick ta beslutet om att inte åka in till akuten. Ivo avslutar ärendet men konstaterar att det i avvikelserapporten står att personalen gjorde en missbedömning av symptomen och att frågan ska diskuteras för att undvika en upprepning.

En patient i norra Skaraborg ringde sjukvårdsupplysningen, sedan han haft bröstsmärtor och även fått kraftiga kräkningar. Han fick rådet att ringa ambulans, men när den kom hade den värsta smärtan avtagit. Ambulanspersonalen tyckte det var onödigt att han skulle åka ambulans till akuten och erbjöd i stället en sjuktransport. Mannen avvaktade för att söka upp sin husläkare efter helgen.

På vårdcentralen fick mannen smärtor igen, men det bedömdes vara en magåkomma han fick medicin.

Efter en vecka uppsökte han akuten. Där ansågs det att mannen hade klara symptom på hjärtproblem; de kraftiga smärtorna och kräkningarna berodde troligen på en hjärtinfarkt.

I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, var mannen kritisk till att han själv fick ta beslutet om att inte åka in till akuten. Ivo avslutar ärendet men konstaterar att det i avvikelserapporten står att personalen gjorde en missbedömning av symptomen och att frågan ska diskuteras för att undvika en upprepning.