28 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Jakten är viktig för skogsägarna

SKOGSBRUK

Skogsägarna värdesätter främst känslan att äga sin skog samt jakten. Däremot är lönsamheten, som blir allt bättre, inte lika viktig efter den senaste skogsbarometern.

LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna redovisar rapporten som även visar att 85 procent av det som produceras går på export och under det första halvåret i år steg exportvärdet med fyra procent. Priset på skogsmark är oförändrat sedan årsskiftet.

Skogsägarna värdesätter främst känslan att äga sin skog samt jakten. Däremot är lönsamheten, som blir allt bättre, inte lika viktig efter den senaste skogsbarometern.

LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna redovisar rapporten som även visar att 85 procent av det som produceras går på export och under det första halvåret i år steg exportvärdet med fyra procent. Priset på skogsmark är oförändrat sedan årsskiftet.