26 nov 2014 16:13

07 jan 2015 12:04

Volvo lyfter Skaraborg

VÄSTRA GÖTALAND: Optimismen rullar vidare i regionens konjunkturbarometer

Transportmedelsindustrins lyfter konjunkturen i Skaraborg, men byggsektorn har det fortsatt trögt.
– Många tror på en uppgång till våren, säger regionens analyschef Mats Granér.

Regionens konjunkturbarometer, som har plockats fram av SCB, visar på en splittrad bild av Skaraborg.

Indexen baseras på knappt 1 000, varav drygt 90 procent svarade, enkäter till företag i regionen och i Skaraborg har knappt 200 blivit tillfrågade.

Skaraborgs index i höst är +2, jämfört med vårens -10. Den största delen av förändringen beror på transportmedelsindustrins (läs: Volvo) uppgång. Indexet har ökat rejält och ligger på 69, vilket är högt över nivån (40) som betecknas som högkonjunktur. Prognosen för våren tyder på att sektorn går bättre. Då beräknas indexet ligga på 81.

– Sektorn är sårbar, det är några stora företag som drar med sig flera andra. Mycket, både i Skaraborg och i hela regionen, hänger på hur det går för bland annat Volvo, säger Mats Granér.

Transportmedelindustrins betydelse är stor. Av de 157 miljarder näringslivet omsatte i Skaraborg 2013 kommer 27, eller 22 procent, från just transportmedelindustrin. Byggverksamheten omsatte tio miljarder.

Olika utveckling

Livsmedelsindustrin i Skaraborg ligger kvar på ett negativt konjunkturindex och spås sjunka till våren. Sällanköpshandeln utvecklas starkt och höstens index ligger +21. Optimismen är stor inför våren och det tros öka till +39. Åtta av tio företag tycker att lönsamheten är god eller normal.

Byggandet fortsätter gå nedåt och indexet har sjunkit till -37, vilket är nära gränsen till en lågkonjunktur. Orderstockarna är oförändrade och de flesta har behållit personalstyrkan. Prognosen betecknas som neutral, men indexet tros stiga till -29. I hela regionen är det bara Skaraborg som har negativa siffror för byggverksamheten.

Totalt är Västra Götaland på väg på ett höjt konjunkturläge. Höstens +6 tros bli +20 till våren, inte minst tack vare transportmedelsindustrin men även bilhandeln, sällanköpshandeln, partihandeln samt IT-verksamheten.

I hela regionen var 59 565 öppet arbetslösa eller sökande i program under oktober i år. Det var 7,4 procent av arbetskraften (16-64 år), vilket var en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med oktober 2013. Under kvartal tre var 14 900 fler sysselsatta än under samma kvartal 2013. Av de tillfrågade företagen räknade 26 procent med att öka antalet anställda det närmaste halvåret, medan 15 procent räknade med en minskning.

Dystrare bild

Konjunkturinstitutets rapport, som kom under onsdagen, gav en mer pessimistisk syn på framtiden.

– Det kan betro på att vi har ett bättre konjunkturläge i västra Sverige, men även på att KI sammanför industrin och hushållen. De sistnämnda verkar ha en mörkare syn på framtiden. Vi har ju bara företagen i vår undersökning, funderar Granér.

Vilket är det främsta hotet mot en uppgång?

– Mycket hänger, som sagt, på de stora exportberoende företagen. Men även läget i Tyskland, Italien och Frankrike har stor betydelse. Fortsätter det gå dåligt dras vi med. Samtidigt oroar ju utvecklingen i Ukraina.

Regionens konjunkturbarometer, som har plockats fram av SCB, visar på en splittrad bild av Skaraborg.

Indexen baseras på knappt 1 000, varav drygt 90 procent svarade, enkäter till företag i regionen och i Skaraborg har knappt 200 blivit tillfrågade.

Skaraborgs index i höst är +2, jämfört med vårens -10. Den största delen av förändringen beror på transportmedelsindustrins (läs: Volvo) uppgång. Indexet har ökat rejält och ligger på 69, vilket är högt över nivån (40) som betecknas som högkonjunktur. Prognosen för våren tyder på att sektorn går bättre. Då beräknas indexet ligga på 81.

– Sektorn är sårbar, det är några stora företag som drar med sig flera andra. Mycket, både i Skaraborg och i hela regionen, hänger på hur det går för bland annat Volvo, säger Mats Granér.

Transportmedelindustrins betydelse är stor. Av de 157 miljarder näringslivet omsatte i Skaraborg 2013 kommer 27, eller 22 procent, från just transportmedelindustrin. Byggverksamheten omsatte tio miljarder.

Olika utveckling

Livsmedelsindustrin i Skaraborg ligger kvar på ett negativt konjunkturindex och spås sjunka till våren. Sällanköpshandeln utvecklas starkt och höstens index ligger +21. Optimismen är stor inför våren och det tros öka till +39. Åtta av tio företag tycker att lönsamheten är god eller normal.

Byggandet fortsätter gå nedåt och indexet har sjunkit till -37, vilket är nära gränsen till en lågkonjunktur. Orderstockarna är oförändrade och de flesta har behållit personalstyrkan. Prognosen betecknas som neutral, men indexet tros stiga till -29. I hela regionen är det bara Skaraborg som har negativa siffror för byggverksamheten.

Totalt är Västra Götaland på väg på ett höjt konjunkturläge. Höstens +6 tros bli +20 till våren, inte minst tack vare transportmedelsindustrin men även bilhandeln, sällanköpshandeln, partihandeln samt IT-verksamheten.

I hela regionen var 59 565 öppet arbetslösa eller sökande i program under oktober i år. Det var 7,4 procent av arbetskraften (16-64 år), vilket var en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med oktober 2013. Under kvartal tre var 14 900 fler sysselsatta än under samma kvartal 2013. Av de tillfrågade företagen räknade 26 procent med att öka antalet anställda det närmaste halvåret, medan 15 procent räknade med en minskning.

Dystrare bild

Konjunkturinstitutets rapport, som kom under onsdagen, gav en mer pessimistisk syn på framtiden.

– Det kan betro på att vi har ett bättre konjunkturläge i västra Sverige, men även på att KI sammanför industrin och hushållen. De sistnämnda verkar ha en mörkare syn på framtiden. Vi har ju bara företagen i vår undersökning, funderar Granér.

Vilket är det främsta hotet mot en uppgång?

– Mycket hänger, som sagt, på de stora exportberoende företagen. Men även läget i Tyskland, Italien och Frankrike har stor betydelse. Fortsätter det gå dåligt dras vi med. Samtidigt oroar ju utvecklingen i Ukraina.

  • Alf Ehn

Konjunkturindex

Delregion Vår -14 Höst -14 Vår -15*

Göteborg +4 +9 +22

Sjuhärad 0 +2 +21

Skaraborg -10 +2 +16

Fyrbodal 0 -1 +16

V Götaland 0 +6 +20

* Prognos

Källa: Västra Götalandsregionen