25 nov 2014 06:00

07 jan 2015 12:04

Upphandling om dosmedicin

UPPHANDLING

Apoteket AB kommer att ta hand om de så kallade dostjänsterna, där patienter får maskinellt förpackade läkemedel, för minst de närmaste tre åren.

Västra Götalandsregionen och Region Halland har gjort upphandlingen gemensamt och de omfattar cirka 38 000 patienter, främst d som bor hemma eller i särskilt boende.

Under den senaste upphandlingsperioden hade regionen mycket bekymmer med tjänsten, leverantören lyckades inte fullgöra sitt åtagande.

Apoteket AB kommer att ta hand om de så kallade dostjänsterna, där patienter får maskinellt förpackade läkemedel, för minst de närmaste tre åren.

Västra Götalandsregionen och Region Halland har gjort upphandlingen gemensamt och de omfattar cirka 38 000 patienter, främst d som bor hemma eller i särskilt boende.

Under den senaste upphandlingsperioden hade regionen mycket bekymmer med tjänsten, leverantören lyckades inte fullgöra sitt åtagande.