20 nov 2014 18:00

07 jan 2015 12:17

Projektpengar till Göta Kanal

Regionutvecklingsnämnden beviljade AB Göta kanalbolag 600 000 kronor för ett projekt avseende samverkan och samordning av besöksmålet Göta Kanal.

Bolaget har tidigare fått samma summa för perioden 2012 till 2014. Torsdagsbeslutet i run gäller åren 2015 till 2017.

Ett företagsnätverk, samordning av evenemang, gemensam marknadsföring samt hinderröjning är projektets, som har en totalkostnad på 6 900 000 kronor, fyra huvudområden.

Bolaget har tidigare fått samma summa för perioden 2012 till 2014. Torsdagsbeslutet i run gäller åren 2015 till 2017.

Ett företagsnätverk, samordning av evenemang, gemensam marknadsföring samt hinderröjning är projektets, som har en totalkostnad på 6 900 000 kronor, fyra huvudområden.