11 nov 2014 13:22

07 jan 2015 12:04

S satsar på sjukvården

Socialdemokraternas regionbudget innehåller en skattehöjning med 35 öre, vilket är lika mycket som majoriteten föreslagit.

Grunden till S budget lades i våras, då den dåvarande rödgröna politiska ledningen presenterade förslaget för 2015 samt planen för 2016 och 2017. Intäkterna skulle fastställas efter valet men partiet sa att en skattehöjning var tänkbar. I sin kompletteringsbudet för 2015 räknar S med en skattehöjning på 35 öre, vilket är samma nivå som den blågröna majoriteten har i sitt förslag.

– Vi ser behovet av en förstärkning av hälso- och sjukvården och lägger 500 miljoner extra till hälso- och sjukvården, säger oppositionsrådet Gert-Inge Andersson i ett pressmeddelande.

S står fast vid sitt tidigare förslag och har inget effektiviseringskrav på akutsjukhusen. Däremot kommer tillskottet på en halv miljard till sjukhusen att följas av förslag på ytterligare förstärkningar, då sjukhusen får utökade och mer specialiserade uppdrag. Partiet står fast vid reformen att införa fri tandvård upp till 25 år.

Grunden till S budget lades i våras, då den dåvarande rödgröna politiska ledningen presenterade förslaget för 2015 samt planen för 2016 och 2017. Intäkterna skulle fastställas efter valet men partiet sa att en skattehöjning var tänkbar. I sin kompletteringsbudet för 2015 räknar S med en skattehöjning på 35 öre, vilket är samma nivå som den blågröna majoriteten har i sitt förslag.

– Vi ser behovet av en förstärkning av hälso- och sjukvården och lägger 500 miljoner extra till hälso- och sjukvården, säger oppositionsrådet Gert-Inge Andersson i ett pressmeddelande.

S står fast vid sitt tidigare förslag och har inget effektiviseringskrav på akutsjukhusen. Däremot kommer tillskottet på en halv miljard till sjukhusen att följas av förslag på ytterligare förstärkningar, då sjukhusen får utökade och mer specialiserade uppdrag. Partiet står fast vid reformen att införa fri tandvård upp till 25 år.

  • Alf Ehn