03 nov 2014 17:33

07 jan 2015 12:03

Center för tortyrskadade

VÅRD

Sedan länge finns det ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Skövde.

Till våren öppnas ett liknande center i Göteborg. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg har gett klartecken för regional finansiering och tillgängligheten för de som drabbats blir betydligt bättre. Centret drivs i samarbete med Röda Korset.

Den närmaste tiden väntas 2 000 personer, varav flera med posttraumatiskt stressyndrom, per år komma till Göteborg.

Sedan länge finns det ett behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Skövde.

Till våren öppnas ett liknande center i Göteborg. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg har gett klartecken för regional finansiering och tillgängligheten för de som drabbats blir betydligt bättre. Centret drivs i samarbete med Röda Korset.

Den närmaste tiden väntas 2 000 personer, varav flera med posttraumatiskt stressyndrom, per år komma till Göteborg.