03 nov 2014 18:57

07 jan 2015 12:03

LRF kritiskt mot vargbeslut

Naturvårdsverket har angett vargförvaltningens inriktning för de kommande åren i Mellansverige. För Västra Götalands del innebär det ett arbete mot en miniminivå om tre föryngringar.

– LRF Västra Götaland är mycket kritisk till beslutet. Utifrån de sårbarhetsanalyser och den kunskap som vi tagit del av kan vi på vår höjd acceptera en inriktning mot två föryngringar, säger ordföranden Paul Christensson i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket har angett vargförvaltningens inriktning för de kommande åren i Mellansverige. För Västra Götalands del innebär det ett arbete mot en miniminivå om tre föryngringar.

– LRF Västra Götaland är mycket kritisk till beslutet. Utifrån de sårbarhetsanalyser och den kunskap som vi tagit del av kan vi på vår höjd acceptera en inriktning mot två föryngringar, säger ordföranden Paul Christensson i ett pressmeddelande.