29 okt 2014 09:00

23 jan 2015 14:44

Kvarts miljon till forskning

SKARABORG: Synskadades vänner ger bidrag till ögonklinik

Synskadades vänner Skaraborg skänker 250 000 kronor till forskning kring ögonsjukdomen grön starr.
– Väl använda pengar, många har nytta av forskningen, säger ordföranden Jan Carlsson.

Det är första gången föreningen skänker pengar till just forskning. Tidigare har det handlat om bidrag till föreningar, distrikt och enskilda personer.

Bidraget om forskning går till ögonkliniken på Skaraborgs sjukhus för att stödja ett projekt där bland andra läkarna Marcelo Ayala och Rebecca Oscarsson är inblandade. Pengarna ska gå till inköp av utrustning för tvärsnittsundersökning av ögonbotten med hjälp av infraröd teknik.

– Det finns redan en sådan apparat, men forskarna får dela den med den löpande verksamheten. Vårt bidrag räcker till ungefär halva kostnaden, säger Jan Carlsson.

Han betonar att på sikt kommer flera att få nytta av donationen. Grön starr är den näst vanligaste åldersrelaterade ögonsjukdomen. Synnerven förtvinar och synfältet påverkas. Det finns inget botemedel, behandlingen går främst ut på att försöka bromsa sjukdomsförloppet.

Förgyller tillvaron

Föreningen är en av 20 i landet under stiftelsen Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd. Synskadade kan söka bidrag till hjälpmedel eller rekreationsresor. Det ska helst handla om specialprodukter, detaljer som kan förgylla tillvaron.

– Vi ger inte pengar till levnadsomkostnader. Vi lägger oss ovanför den nivån.

Senast gick även pengar till olika projekt, bland annat till att introducera användandet av mobiltelefoner samt ett som vänder sig till yngre synskadade kvinnor med flera funktionshinder.

– Vi har även ett arbetsstipendium på 15 000 kronor för eftergymnasiala studier, men vi har inte fått någon sökande.

De senaste åren har Skaraborgsföreningen delat ut totalt 1,7 miljoner kronor per år. Enligt stadgarna ska 80 procent av avkastningen på kapitalet (cirka 55 miljoner kronor) delas ut under fem år. Grundplåten är olika testamenten samt intäkter från blindalmanackan som såldes tidigare.

Det är första gången föreningen skänker pengar till just forskning. Tidigare har det handlat om bidrag till föreningar, distrikt och enskilda personer.

Bidraget om forskning går till ögonkliniken på Skaraborgs sjukhus för att stödja ett projekt där bland andra läkarna Marcelo Ayala och Rebecca Oscarsson är inblandade. Pengarna ska gå till inköp av utrustning för tvärsnittsundersökning av ögonbotten med hjälp av infraröd teknik.

– Det finns redan en sådan apparat, men forskarna får dela den med den löpande verksamheten. Vårt bidrag räcker till ungefär halva kostnaden, säger Jan Carlsson.

Han betonar att på sikt kommer flera att få nytta av donationen. Grön starr är den näst vanligaste åldersrelaterade ögonsjukdomen. Synnerven förtvinar och synfältet påverkas. Det finns inget botemedel, behandlingen går främst ut på att försöka bromsa sjukdomsförloppet.

Förgyller tillvaron

Föreningen är en av 20 i landet under stiftelsen Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd. Synskadade kan söka bidrag till hjälpmedel eller rekreationsresor. Det ska helst handla om specialprodukter, detaljer som kan förgylla tillvaron.

– Vi ger inte pengar till levnadsomkostnader. Vi lägger oss ovanför den nivån.

Senast gick även pengar till olika projekt, bland annat till att introducera användandet av mobiltelefoner samt ett som vänder sig till yngre synskadade kvinnor med flera funktionshinder.

– Vi har även ett arbetsstipendium på 15 000 kronor för eftergymnasiala studier, men vi har inte fått någon sökande.

De senaste åren har Skaraborgsföreningen delat ut totalt 1,7 miljoner kronor per år. Enligt stadgarna ska 80 procent av avkastningen på kapitalet (cirka 55 miljoner kronor) delas ut under fem år. Grundplåten är olika testamenten samt intäkter från blindalmanackan som såldes tidigare.

  • Alf Ehn