23 okt 2014 06:00

23 jan 2015 14:43

20 extra miljoner till Skas

Västra nämnden godkände begäran

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände Skaraborgs sjukhus begäran om 20 miljoner extra.

Skas vill ha pengarna till så kallade brist- och utvecklingsområden. Bland annat ska väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin, Bup respektive Bum, bli kortare, kompetensbrist inom vuxenpsykiatrin ska åtgärdas och processen kring vården i livets slutskede ska tas in i nästa steg.

Nämnden beslöt att godkänna begäran, under förutsättning att den östra hälso- och sjukvårdsnämnden tar motsvarande beslut under fredagens möte.

Nämnderna ger tillskottet gemensamt och i december ska Skas berätta vad sjukhuset gjort för pengarna.

– Det är riktade pengar för kompetens- och rekryteringsarbete. Det är bättre att de kommer Skaraborgarna tillgodo än att de skickas tillbaka till regionens svarta hål. Vi får ju inte ha något stort överskott, säger nämndens förste vice ordförande Hasse Andersson (S).

Kan det bli mer extra pengar till Skas?

– Nej, det finns inte mer att fördela.

Överenskommelser

Under mötet godkändes även de överenskommelser som nämnden gjort angående sjukhusvård, primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa. I överenskommelsen med Skas ingår bland annat utveckling av mobil närvård med närsjukvårdsteam samt team som arbetar med vård i livets slutskede.

Nu märks effekterna av den nya fördelningsmodellen i regionen. Budgeten som gäller just nu är minskad med 39 miljoner på tre år.

Regionledningen kommer att höja skatten och tiden för överenskommelserna har förlängts fram till och med sista november. Det ökar möjligheten att bland annat sjukhusen kan få extra tillskott, jämfört med den budget som lagts för 2015, tidigare.

– Vi får se vad det får för effekter, förhoppningsvis ska det falla ut en del, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö.

Skas vill ha pengarna till så kallade brist- och utvecklingsområden. Bland annat ska väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicin, Bup respektive Bum, bli kortare, kompetensbrist inom vuxenpsykiatrin ska åtgärdas och processen kring vården i livets slutskede ska tas in i nästa steg.

Nämnden beslöt att godkänna begäran, under förutsättning att den östra hälso- och sjukvårdsnämnden tar motsvarande beslut under fredagens möte.

Nämnderna ger tillskottet gemensamt och i december ska Skas berätta vad sjukhuset gjort för pengarna.

– Det är riktade pengar för kompetens- och rekryteringsarbete. Det är bättre att de kommer Skaraborgarna tillgodo än att de skickas tillbaka till regionens svarta hål. Vi får ju inte ha något stort överskott, säger nämndens förste vice ordförande Hasse Andersson (S).

Kan det bli mer extra pengar till Skas?

– Nej, det finns inte mer att fördela.

Överenskommelser

Under mötet godkändes även de överenskommelser som nämnden gjort angående sjukhusvård, primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa. I överenskommelsen med Skas ingår bland annat utveckling av mobil närvård med närsjukvårdsteam samt team som arbetar med vård i livets slutskede.

Nu märks effekterna av den nya fördelningsmodellen i regionen. Budgeten som gäller just nu är minskad med 39 miljoner på tre år.

Regionledningen kommer att höja skatten och tiden för överenskommelserna har förlängts fram till och med sista november. Det ökar möjligheten att bland annat sjukhusen kan få extra tillskott, jämfört med den budget som lagts för 2015, tidigare.

– Vi får se vad det får för effekter, förhoppningsvis ska det falla ut en del, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö.

  • Alf Ehn