16 okt 2014 16:00

23 jan 2015 14:43

Jourcentraler utreds igen

Öppettider och placering nyckelfrågor

Regionen ska utreda placering och öppettider för jourcentralerna. Inför 2016 ska frågor om placering och öppettider vara klara.

Tillgänglighet till primärvård under kvällar och helger samt minskat flöde av patienter till sjukhusens akutmottagningar är viktiga syften då jourcentralernas öppettider och placeringar ska utredas på nytt. Utredningen ska bland annat ge svar på vilka krav och förutsättningar som ska gälla om vårdcentralerna, som sköter jourcentralerna, får ett utökat uppdrag.

Gruppen som utreder ska även redovisa hur andra landsting, bland annat Stockholm, Skåne, Halland och Värmland, har löst frågan. Utvecklingen på akuten vid sjukhusen i Mölndal, där distriktsläkare och distriktssköterskor har anställts för att ta emot patienter och lotsa dem till rätt vårdnivå, ska också belysas.

– Det gäller främst ortoped- och medicinpatienter, säger Hans Johansson vid regionens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Beslutet om närsjukvårdscentrum, där det bland annat anges att både Mariestad och Falköping ska ha jourcentraler vid sjukhusen, ska beaktas i utredningen. Hans Johanson konstaterar att det inte ser likadant ut på de sjukhus som är aktuella.

Skånemodellen

Gruppen kommer att titta närmare på den så kallade ”Skånemodellen”.

– Där har vårdcentralerna fått ett frivilligt uppdrag att lokalisera jourcentralerna i anknytning till akuterna; fungerar det blir ersättningen bli högre. Det kan vara ett alternativ, och vi ska titta på om vi kan göra något liknande. Ett annat alternativ är att peka med hela handen, säger Johansson och tillägger:

– Hur vi än gör så kommer det att kosta pengar. Om basuppdraget ska utökas måste det tillföras resurser.

Gruppen ska vara klar med arbetet runt årsskiftet. Krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet, ska revideras inför 2016. Regionfullmäktige tar beslut i juni och utredningen ska vara klar i god tid innan dess.

Tillgänglighet till primärvård under kvällar och helger samt minskat flöde av patienter till sjukhusens akutmottagningar är viktiga syften då jourcentralernas öppettider och placeringar ska utredas på nytt. Utredningen ska bland annat ge svar på vilka krav och förutsättningar som ska gälla om vårdcentralerna, som sköter jourcentralerna, får ett utökat uppdrag.

Gruppen som utreder ska även redovisa hur andra landsting, bland annat Stockholm, Skåne, Halland och Värmland, har löst frågan. Utvecklingen på akuten vid sjukhusen i Mölndal, där distriktsläkare och distriktssköterskor har anställts för att ta emot patienter och lotsa dem till rätt vårdnivå, ska också belysas.

– Det gäller främst ortoped- och medicinpatienter, säger Hans Johansson vid regionens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Beslutet om närsjukvårdscentrum, där det bland annat anges att både Mariestad och Falköping ska ha jourcentraler vid sjukhusen, ska beaktas i utredningen. Hans Johanson konstaterar att det inte ser likadant ut på de sjukhus som är aktuella.

Skånemodellen

Gruppen kommer att titta närmare på den så kallade ”Skånemodellen”.

– Där har vårdcentralerna fått ett frivilligt uppdrag att lokalisera jourcentralerna i anknytning till akuterna; fungerar det blir ersättningen bli högre. Det kan vara ett alternativ, och vi ska titta på om vi kan göra något liknande. Ett annat alternativ är att peka med hela handen, säger Johansson och tillägger:

– Hur vi än gör så kommer det att kosta pengar. Om basuppdraget ska utökas måste det tillföras resurser.

Gruppen ska vara klar med arbetet runt årsskiftet. Krav- och kvalitetsboken, som styr vårdcentralernas verksamhet, ska revideras inför 2016. Regionfullmäktige tar beslut i juni och utredningen ska vara klar i god tid innan dess.

  • Alf Ehn