15 okt 2014 09:21

23 jan 2015 14:43

Kanalen lockar landvägen

SKARABORG: Minskning av antalet fritidsbåtar

Göta kanal som besöksmål behåller sin attraktionskraft. Men fritidsbåtarna minskar.
– Bland besökare som kommer landvägen, sticker besökare med husbil ut igen, säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

Med tre miljoner beräknade besökare är Göta kanal ett av Sveriges största besöksmål. Tillväxten sker idag bland besökare som kommer landvägen, medan besökare med fritidsbåt har minskat, vilket återspeglar nedgången för båtbranschen som skett i Sverige de senaste fem åren.

Den stora mängden besökare kommer till Göta kanal på annat sätt än med båt, för att uppleva slussningen och den unika kanalmiljön. Även cykelturismen är sedan många år stor och vandringsupplevelser, som lanserades i år, har enligt Donlau tagits väl emot.

– Husbilsturismen fortsätter att öka, i år med cirka tio procent. Ställplatserna i kanalens gästhamnar har blivit mycket populära. Vi har i många fall haft svårt att möta efterfrågan.

– Den positiva utvecklingen av turismen längs kanalen har också medfört att det idag finns flera företag som erbjuder kanalupplevelser året runt. Det är snart dags att presentera julutbudet längs kanalen, säger Anders Donlau i ett pressmeddelande.

Svårt sälja båtar

Summeringen av årets båtsäsong visar en minskning med cirka elva procent av trafiken med fritidsbåtar. Det är i stort den svenska marknaden som minskat, medan utlandsmarknaden är mer stabil.

– Vi ser konsekvensen av de svårigheter som sedan lång tid råder inom båtbranschen. Försäljningen av nya större båtar har i stort sett upphört och det finns en stor begagnatmarknad som inte hittar nya ägare.

Göta kanalbolaget kan dock glädja sig åt att båtgästerna är nöjda med sin kanalupplevelse. I alla fall enligt årets kundundersökning, som visar att gästnöjdheten har fortsatt att stiga.

– Våra slussvärdar har gjort ett fantastiskt arbete, säger Anders Donlau.

Med tre miljoner beräknade besökare är Göta kanal ett av Sveriges största besöksmål. Tillväxten sker idag bland besökare som kommer landvägen, medan besökare med fritidsbåt har minskat, vilket återspeglar nedgången för båtbranschen som skett i Sverige de senaste fem åren.

Den stora mängden besökare kommer till Göta kanal på annat sätt än med båt, för att uppleva slussningen och den unika kanalmiljön. Även cykelturismen är sedan många år stor och vandringsupplevelser, som lanserades i år, har enligt Donlau tagits väl emot.

– Husbilsturismen fortsätter att öka, i år med cirka tio procent. Ställplatserna i kanalens gästhamnar har blivit mycket populära. Vi har i många fall haft svårt att möta efterfrågan.

– Den positiva utvecklingen av turismen längs kanalen har också medfört att det idag finns flera företag som erbjuder kanalupplevelser året runt. Det är snart dags att presentera julutbudet längs kanalen, säger Anders Donlau i ett pressmeddelande.

Svårt sälja båtar

Summeringen av årets båtsäsong visar en minskning med cirka elva procent av trafiken med fritidsbåtar. Det är i stort den svenska marknaden som minskat, medan utlandsmarknaden är mer stabil.

– Vi ser konsekvensen av de svårigheter som sedan lång tid råder inom båtbranschen. Försäljningen av nya större båtar har i stort sett upphört och det finns en stor begagnatmarknad som inte hittar nya ägare.

Göta kanalbolaget kan dock glädja sig åt att båtgästerna är nöjda med sin kanalupplevelse. I alla fall enligt årets kundundersökning, som visar att gästnöjdheten har fortsatt att stiga.

– Våra slussvärdar har gjort ett fantastiskt arbete, säger Anders Donlau.

  • Jenny Allvin