15 okt 2014 21:10

07 jan 2015 12:16

Regionen har kontor i Stockholm

Västra Götalandsregionen har öppnat ett kontor i Stockholm.

Att etablera en representation i huvudstaden och öka synligheter för frågor som rör Västra Götaland är huvudsyftet med kontoret.

Olle Jonäng och Åsa Nyberg, tjänstemän vid regionutvecklingssekretariatet, bemannar kontoret. Under det inledande året fokuseras arbetet på följande fem frågor: järnvägsutbyggnaden Oslo-Göteborg-Köpenhamn, regionens intressen i den maritima strategin, regionfrågan, det nationella klimatarbetet samt nationella beslut angående hälso- och sjukvård.

Att etablera en representation i huvudstaden och öka synligheter för frågor som rör Västra Götaland är huvudsyftet med kontoret.

Olle Jonäng och Åsa Nyberg, tjänstemän vid regionutvecklingssekretariatet, bemannar kontoret. Under det inledande året fokuseras arbetet på följande fem frågor: järnvägsutbyggnaden Oslo-Göteborg-Köpenhamn, regionens intressen i den maritima strategin, regionfrågan, det nationella klimatarbetet samt nationella beslut angående hälso- och sjukvård.