14 okt 2014 16:00

23 jan 2015 14:43

Underskott för flera sjukhusförvaltningar

Prognosen för Skaraborgs sjukhus resultat tyder på ett minus på 40 miljoner kronor.
– Alla förvaltningar med underskott ska ta tag i det nu, säger Gert-Inge Andersson (S) som gjorde sitt sista regionstyrelsemöte som ordförande.

Samtliga stora sjukhusgrupper i regionen hade ett negativt resultat per augusti och det är även röda siffror i prognosen för hela 2014. För Skaraborgs sjukhus del lutar det åt ett underskott på 40 miljoner kronor. Förra året var resultatet positivt (24,4 miljoner kronor) men budgeten för året låg på minus 14 miljoner.

Den främsta orsaken till obalansen för samtliga sjukhusgrupper är höga kostnader för personal och bemanningsföretag.

Totalt har sjukhusen ett underskott efter åtta månader på 228,1 miljoner. Prognosen för helåret ligger på minus 331,7 miljoner. Närhälsan, Folktandvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsutskottet samt de övriga sjukvårdsförvaltningarna har ett totalt överskott på 605 miljoner kronor per augusti.

Ska rapportera

Delårsrapporten behandlades av regionstyrelsen under tisdagen och de som har förväntade underskott ska rapportera till regionstyrelsen hur resultat ska vändas.

Samtidigt fick Skaraborgs sjukhus lov att använda tolv miljoner av sitt eget kapital under året för att täcka evakueringskostnader i samband med PCB-saneringen.

Totalt var regionens resultat efter åtta månader 889 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett nollresultat.

– Budgeten låg på ett underskott på en halv miljard, betonar Gert-Inge Andersson och tillägger:

– Vi har bra koll på ekonomin, men det är bekymmersamt att inte vi kan få ned vårdköerna.

Säljer fastighet

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten för Skara Museum till Stiftelsen Skaraborgs Länsmuseum. Fastigheten säljs för 4,8 miljoner kronor. Regionens fastighetsnämnd ska genomföra försäljningen. Västarvets personal på Skara Museum erbjuds anställning hos stiftelsen i samband med försäljningen.

Samtliga stora sjukhusgrupper i regionen hade ett negativt resultat per augusti och det är även röda siffror i prognosen för hela 2014. För Skaraborgs sjukhus del lutar det åt ett underskott på 40 miljoner kronor. Förra året var resultatet positivt (24,4 miljoner kronor) men budgeten för året låg på minus 14 miljoner.

Den främsta orsaken till obalansen för samtliga sjukhusgrupper är höga kostnader för personal och bemanningsföretag.

Totalt har sjukhusen ett underskott efter åtta månader på 228,1 miljoner. Prognosen för helåret ligger på minus 331,7 miljoner. Närhälsan, Folktandvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna, hälso- och sjukvårdsutskottet samt de övriga sjukvårdsförvaltningarna har ett totalt överskott på 605 miljoner kronor per augusti.

Ska rapportera

Delårsrapporten behandlades av regionstyrelsen under tisdagen och de som har förväntade underskott ska rapportera till regionstyrelsen hur resultat ska vändas.

Samtidigt fick Skaraborgs sjukhus lov att använda tolv miljoner av sitt eget kapital under året för att täcka evakueringskostnader i samband med PCB-saneringen.

Totalt var regionens resultat efter åtta månader 889 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett nollresultat.

– Budgeten låg på ett underskott på en halv miljard, betonar Gert-Inge Andersson och tillägger:

– Vi har bra koll på ekonomin, men det är bekymmersamt att inte vi kan få ned vårdköerna.

Säljer fastighet

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna försäljningen av fastigheten för Skara Museum till Stiftelsen Skaraborgs Länsmuseum. Fastigheten säljs för 4,8 miljoner kronor. Regionens fastighetsnämnd ska genomföra försäljningen. Västarvets personal på Skara Museum erbjuds anställning hos stiftelsen i samband med försäljningen.

  • Alf Ehn