14 okt 2014 10:14

07 jan 2015 12:02

Kontraktet förlängs ett år

Fördröjd flytt från Regionens hus i Mariestad

Regionen förlänger kontraktet för Regionens hus i Mariestad till och med sista mars 2016.

Regionens verksamhet vid Regionens hus på Drottninggatan i Mariestad ska flyttas, främst till ombyggda lokaler vid sjukhuset i Mariestad. En del ska även till ett nytt Regionens hus som ska byggas i Skövde, men de flesta arbetsplatserna ska flyttas till sjukhuset och det ska, enligt planerna, vara klart sista mars 2015.

Tidsplanen håller inte och Västfastigheter, som sköter regionens fastigheter, har förlängt kontraktet ett år.

– Vi har inte fått investeringspengar att bygga om sjukhuset ännu. Ärendet är på gång men det är inte klubbat, säger Västfastigheters Bosse Svensson.

I dagsläget har regionen cirka 115 anställda vid Regionens hus i Mariestad. Av dem jobbar 35 med centrala ledningsfunktioner och de ska så småningom arbeta i det nya regionhuset i Skövde. Resterande 80 ska i fortsättningen arbeta i lokaler vid sjukhuset. Regionservice beräknar att ekonomifunktionen kommer att växa med ytterligare cirka 35, vilket innebär att totalt 115 arbetsplatser behövs vid sjukhuset.

2013 var hyreskostnaden för Regionens hus i Mariestad drygt sex miljoner kronor.

Regionens verksamhet vid Regionens hus på Drottninggatan i Mariestad ska flyttas, främst till ombyggda lokaler vid sjukhuset i Mariestad. En del ska även till ett nytt Regionens hus som ska byggas i Skövde, men de flesta arbetsplatserna ska flyttas till sjukhuset och det ska, enligt planerna, vara klart sista mars 2015.

Tidsplanen håller inte och Västfastigheter, som sköter regionens fastigheter, har förlängt kontraktet ett år.

– Vi har inte fått investeringspengar att bygga om sjukhuset ännu. Ärendet är på gång men det är inte klubbat, säger Västfastigheters Bosse Svensson.

I dagsläget har regionen cirka 115 anställda vid Regionens hus i Mariestad. Av dem jobbar 35 med centrala ledningsfunktioner och de ska så småningom arbeta i det nya regionhuset i Skövde. Resterande 80 ska i fortsättningen arbeta i lokaler vid sjukhuset. Regionservice beräknar att ekonomifunktionen kommer att växa med ytterligare cirka 35, vilket innebär att totalt 115 arbetsplatser behövs vid sjukhuset.

2013 var hyreskostnaden för Regionens hus i Mariestad drygt sex miljoner kronor.

  • Alf Ehn