09 okt 2014 21:35

07 jan 2015 12:02

Nämndemän ska granskas mer noggrant

SKARABORG

Nämndemännen vid Skaraborgs tingsrätt väljs av kommunerna i Skaraborg, men den här gången blir det bara ettårigt mandat 2015.

I slutet av 2016 väljs nämndemännen på nytt, nu för en fyraårsperiod. Orsaken är att tingsrätten vill ha längre tid på sig att göra bakgrundskontroller och pröva lämpligheten på de som föreslås till nämndemän.

Skaraborgs tingsrätt ska ha 105 nämndemän och antalet fördelas inom kommunerna i domkretsen.

Nämndemännen vid Skaraborgs tingsrätt väljs av kommunerna i Skaraborg, men den här gången blir det bara ettårigt mandat 2015.

I slutet av 2016 väljs nämndemännen på nytt, nu för en fyraårsperiod. Orsaken är att tingsrätten vill ha längre tid på sig att göra bakgrundskontroller och pröva lämpligheten på de som föreslås till nämndemän.

Skaraborgs tingsrätt ska ha 105 nämndemän och antalet fördelas inom kommunerna i domkretsen.