08 okt 2014 16:55

23 jan 2015 14:43

"Ledningen bör finnas i Göteborg"

VÄSTRA GÖTALAND: Folkpartiets motion tas emot positivt

Folkpartiet vill utreda om det är möjligt att byta regionhuvudstad.
– Den centrala ledningen bör finnas i Göteborg, säger Kristdemokraten Conny Brännberg.

I tisdags presenterade Folkpartiets Lars Nordström en motion där han vill utreda förutsättningarna att låta Göteborg bli regionhuvudstad i stället för Vänersborg.

Nordström partikollega Ulla-Britt Hagström, Skövde, har personligen inget emot att flytta makten.

– Men Göteborg ska inte ha allt, alla delar i regionen måste vara med. Det handlar om demokrati.

Vad skulle det betyda för Skövde om regionens säte flyttas?

– Det skulle inte spela så stor roll.

Conny Brännberg (KD) från Skövde har inget emot Nordströms tankebanor. När frågan om regionens nya hus (Vita huset) i Göteborg är löst hoppas han att det blir utrymme för regionfullmäktiges sammanträden och den centrala ledningen där.

– Inte minst sett till kommunikationerna. Det bör vara nära till både Stockholm och Bryssel.

Han pekar även på kommunikationerna inom regionen. Conny har pendlat regelbundet till Vänersborg de senaste åtta åren. På morgon går det bra att åka kollektivt, men kvällstid är det värre och ofta får hemresan göras via Göteborg.

– Jag åker kollektivt, men jag förstår att många tar bilen. Vi har elva mil till Vänersborg, 16 till Göteborg men det är lättare att ta sig till Göteborg. Dessutom säger regionens resepolicy att vi ska åka kollektivt, säger Brännberg och tillägger:

– Men först ska för- och nackdelar ska noga vägas mot varandra.

I tisdags presenterade Folkpartiets Lars Nordström en motion där han vill utreda förutsättningarna att låta Göteborg bli regionhuvudstad i stället för Vänersborg.

Nordström partikollega Ulla-Britt Hagström, Skövde, har personligen inget emot att flytta makten.

– Men Göteborg ska inte ha allt, alla delar i regionen måste vara med. Det handlar om demokrati.

Vad skulle det betyda för Skövde om regionens säte flyttas?

– Det skulle inte spela så stor roll.

Conny Brännberg (KD) från Skövde har inget emot Nordströms tankebanor. När frågan om regionens nya hus (Vita huset) i Göteborg är löst hoppas han att det blir utrymme för regionfullmäktiges sammanträden och den centrala ledningen där.

– Inte minst sett till kommunikationerna. Det bör vara nära till både Stockholm och Bryssel.

Han pekar även på kommunikationerna inom regionen. Conny har pendlat regelbundet till Vänersborg de senaste åtta åren. På morgon går det bra att åka kollektivt, men kvällstid är det värre och ofta får hemresan göras via Göteborg.

– Jag åker kollektivt, men jag förstår att många tar bilen. Vi har elva mil till Vänersborg, 16 till Göteborg men det är lättare att ta sig till Göteborg. Dessutom säger regionens resepolicy att vi ska åka kollektivt, säger Brännberg och tillägger:

– Men först ska för- och nackdelar ska noga vägas mot varandra.

  • Alf Ehn