06 okt 2014 18:53

07 jan 2015 12:15

Regionen förbättrar neonatalvård

IVO-BESLUT

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har riktat kritik på Västra Götalandsregionens arbete med neonatalvårdens patientsäkerhetsarbete. Nu har regionen skickat en redovisning angående bland annat en riskinventering och handlingsplan. Regionstyrelsen har även fattat beslut om en översyn och utredning av vården av för tidigt födda.

Ivo är nöjt med åtgärderna och avslutar ärendet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har riktat kritik på Västra Götalandsregionens arbete med neonatalvårdens patientsäkerhetsarbete. Nu har regionen skickat en redovisning angående bland annat en riskinventering och handlingsplan. Regionstyrelsen har även fattat beslut om en översyn och utredning av vården av för tidigt födda.

Ivo är nöjt med åtgärderna och avslutar ärendet.