06 okt 2014 18:50

23 jan 2015 14:43

100 miljoner till Skas

VÄSTRA GÖTALAND: Regionledningen ska sanera sjukhusgruppernas ekonomi

Det nya regionstyret ska satsa 750 miljoner på att lösa sjukhusen ekonomiska problem.
För Skaraborgs sjukhus kan det innebära över 100 miljoner extra i kassan.

Miljöpartiet och Alliansen tar över regionstyret de närmaste fyra åren.

Vem som tar hand om ordförandeposten i den kommande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som handlägger vården, är inte klart. Att det blir Folkpartiets Jonas Andersson är ingen vågad gissning.

Andersson vill inte kommentera den frågan men konstaterar att regionens invånare ska märka att det är ett nytt styre.

– Vi har en tydlig ambition att ta tag i ett antal problem. Vi vill höja tillgängligheten och minska överbeläggningarna. Samtidigt vill vi att sjukvården ska kunna utvecklas utan att personalen ska behöva ha ständiga sparkrav.

Kvintetten kommer att satsa 750 miljoner för att lösa sjukhusens strukturella ekonomiska problem. Exakt hur de ska fördelas är inte klart men i FP:s budget finns det en preliminär fördelning som baseras på omsättning. För Skaraborgs sjukhus skulle det handla om 105 miljoner kronor.

– Skas tillhör de som troligen får medel utan att det finns alltför stora hål att stoppa i. Å andra sidan får sjukhuset en kompensation för hyreshöjningen som eventuellt försvinner, dessutom har ju Skas problem med psykiatrin, säger Jonas Andersson och tillägger raskt:

– Men först måste vi skaffa oss en ordentlig bild av läget. I opposition är det svårt att få en helhetsbild.

Ambulanserna

Ledningen kommer även att göra en översyn av ambulansorganisationerna, som i dag är kopplade till sjukhusen.

– Det finns klara poänger med det, men vi bör se över hur den kan bli mer enhetlig. Kvalitet, kompetensförsörjning och många andra praktiska frågor skulle kanske vara lättare att lösa med en flotta. Dessutom görs det ju en översyn av hela 112-systemet.

Under den senaste mandatperioden genomfördes vårdval för rehabilitering. Det finns planer på att inför vårdval, bland annat mödrahälsovård/gynekologi, inom de närmaste fyra åren.

Miljöpartiet och Alliansen tar över regionstyret de närmaste fyra åren.

Vem som tar hand om ordförandeposten i den kommande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som handlägger vården, är inte klart. Att det blir Folkpartiets Jonas Andersson är ingen vågad gissning.

Andersson vill inte kommentera den frågan men konstaterar att regionens invånare ska märka att det är ett nytt styre.

– Vi har en tydlig ambition att ta tag i ett antal problem. Vi vill höja tillgängligheten och minska överbeläggningarna. Samtidigt vill vi att sjukvården ska kunna utvecklas utan att personalen ska behöva ha ständiga sparkrav.

Kvintetten kommer att satsa 750 miljoner för att lösa sjukhusens strukturella ekonomiska problem. Exakt hur de ska fördelas är inte klart men i FP:s budget finns det en preliminär fördelning som baseras på omsättning. För Skaraborgs sjukhus skulle det handla om 105 miljoner kronor.

– Skas tillhör de som troligen får medel utan att det finns alltför stora hål att stoppa i. Å andra sidan får sjukhuset en kompensation för hyreshöjningen som eventuellt försvinner, dessutom har ju Skas problem med psykiatrin, säger Jonas Andersson och tillägger raskt:

– Men först måste vi skaffa oss en ordentlig bild av läget. I opposition är det svårt att få en helhetsbild.

Ambulanserna

Ledningen kommer även att göra en översyn av ambulansorganisationerna, som i dag är kopplade till sjukhusen.

– Det finns klara poänger med det, men vi bör se över hur den kan bli mer enhetlig. Kvalitet, kompetensförsörjning och många andra praktiska frågor skulle kanske vara lättare att lösa med en flotta. Dessutom görs det ju en översyn av hela 112-systemet.

Under den senaste mandatperioden genomfördes vårdval för rehabilitering. Det finns planer på att inför vårdval, bland annat mödrahälsovård/gynekologi, inom de närmaste fyra åren.

  • Alf Ehn