03 okt 2014 06:00

07 jan 2015 12:15

Lika många älgkor som tjurar ska fällas

Könskvotering har införts under älgjakten.
– Lika många kor som tjurar ska skjutas, säger Lisbeth Johansson vid naturvårdsenheten.

Tidigare har det skjutits betydligt fler tjurar än kor, trots att det funnits en rekommendation om att det ska vara lika många från båda könen som fälls.

Länsstyrelsen har skärpt reglerna och nu är det mer än en rekommendation. Får ett licensområde en tilldelning på sex djur ska tre tjurar och lika många kor fällas. Om tilldelningen är fem djur ska tre tjurar och två kor fällas vartannat år, övriga år gäller det motsatta.

Könsfördelning

Regeln gäller även älgskötselområdena, även om rekommendationen följts bättre i de fallen. Under 2013 var 60,7 procent av de fällda vuxna djuren tjurar i licensområdena, medan motsvarande siffra i älgskötselområdena, som redan har könskvotering i sina skötselplaner, var 48,7 procent.

– Älgstammen bör få en bättre könsfördelning. Det är huvudsyftet med kvoteringen, säger Lisbeth Johansson.

Vad händer om könskvoteringen inte följs?

– Älgskötselplanerna kommer att följas upp, de ansvariga måste i så fall förklara varför planen inte följs.

Älgjakten startar 13 oktober. På älgskötselområdena, som i Västra Götaland handlar om minst 80 procent av alla aktuella områden, pågår jakten till och med 28 februari. På licensområdena, som främst sköts av mindre jaktlag och som inte är så stora att det kan räknas som ett skötselområde, gäller samma jakttid. På oregistrerad mark pågår jakten till och med 17 oktober.

Fällda älgar ska rapporteras till länsstyrelsen och avgiften för vuxen älg är 850 kronor. För en fälld årskalv är avgiften 100 kronor.

Tidigare har det skjutits betydligt fler tjurar än kor, trots att det funnits en rekommendation om att det ska vara lika många från båda könen som fälls.

Länsstyrelsen har skärpt reglerna och nu är det mer än en rekommendation. Får ett licensområde en tilldelning på sex djur ska tre tjurar och lika många kor fällas. Om tilldelningen är fem djur ska tre tjurar och två kor fällas vartannat år, övriga år gäller det motsatta.

Könsfördelning

Regeln gäller även älgskötselområdena, även om rekommendationen följts bättre i de fallen. Under 2013 var 60,7 procent av de fällda vuxna djuren tjurar i licensområdena, medan motsvarande siffra i älgskötselområdena, som redan har könskvotering i sina skötselplaner, var 48,7 procent.

– Älgstammen bör få en bättre könsfördelning. Det är huvudsyftet med kvoteringen, säger Lisbeth Johansson.

Vad händer om könskvoteringen inte följs?

– Älgskötselplanerna kommer att följas upp, de ansvariga måste i så fall förklara varför planen inte följs.

Älgjakten startar 13 oktober. På älgskötselområdena, som i Västra Götaland handlar om minst 80 procent av alla aktuella områden, pågår jakten till och med 28 februari. På licensområdena, som främst sköts av mindre jaktlag och som inte är så stora att det kan räknas som ett skötselområde, gäller samma jakttid. På oregistrerad mark pågår jakten till och med 17 oktober.

Fällda älgar ska rapporteras till länsstyrelsen och avgiften för vuxen älg är 850 kronor. För en fälld årskalv är avgiften 100 kronor.

  • Alf Ehn