02 okt 2014 07:00

23 jan 2015 14:21

Kommentar: Ett logiskt fall efter en övermäktig uppgift

Efter 14 år vid makten kliver Socialdemokraterna ned från tronen i Västra Götaland.

Partiet kom till makten 2000 då en koalition mellan alliansen och Sjukvårdspartiet sprack under buller och bång.

S bildade en ohelig allians med Centerpartiet och Folkpartiet. Starka personligheter som Kent Johansson (C), Lars Nordström (FP) samt Roland Andersson (S) såg till att den höll ihop under flera år. Starka och handlingskraftiga politiker som inte alltid hade samma åsikter men som lotsade Västra Götalandsskutan förbi blindskären.

Inför valet 2010 slutade Roland Andersson och ersattes av Gert-Inge Andersson. Denne fick en otacksam roll. En S-MP-V-konstellation styrde i minoritet. Sverigedemokraterna var vågmästare och styret blev svagt. Kompromisser blev snarare regel än undantag och vissa frågor, bland annat enhetstaxa i kollektivtrafiken, utreddes inte ens.

Minoritetsmajoriteten hade en tuff tid.

Efter det senaste valet blev läget ännu svårare för de rödgröna. Om trion hade fortsatt styra skulle den inte ha haft majoritet i styrelser och nämnder, vilket gjorde en fortsättning omöjlig. I stället försökte MP och S hitta samarbetspartners i alliansen, men de ambitionerna rann snabbt ut i sanden.

När sedan MP och alliansen fann varandra, var S-sagan all för den här gången.

Gert-Inge Andersson är en trevlig och snäll person, men får som gruppledare ta ansvaret för att S numera finns i opposition. Hans ledarstil präglas av samförstånd och pragmatism är ett ledord för Trollhättebon, men de senaste fyra årens ständiga förhandlingar och uppgörelser med MP och V tärde på förtroendekapitalet. Ofta har S-händerna varit bakbundna. Regionen har förvaltats, snarare än utvecklats.

Gert-Inge Andersson fick förra veckan öppen kritik av både FP och C, som ansåg att det politiska ledarskapet och handlingskraften inte var tillräckligt stark. Internt finns det också kritik och hans roll som fortsatt gruppledare är inte given.

Nu måste S ta nya tag och börja ladda inför 2018. Ulf Olsson från Borås är tänkt som ersättare på sikt, men veckans händelser kan göra att han kliver in tidigare.

Partiet kom till makten 2000 då en koalition mellan alliansen och Sjukvårdspartiet sprack under buller och bång.

S bildade en ohelig allians med Centerpartiet och Folkpartiet. Starka personligheter som Kent Johansson (C), Lars Nordström (FP) samt Roland Andersson (S) såg till att den höll ihop under flera år. Starka och handlingskraftiga politiker som inte alltid hade samma åsikter men som lotsade Västra Götalandsskutan förbi blindskären.

Inför valet 2010 slutade Roland Andersson och ersattes av Gert-Inge Andersson. Denne fick en otacksam roll. En S-MP-V-konstellation styrde i minoritet. Sverigedemokraterna var vågmästare och styret blev svagt. Kompromisser blev snarare regel än undantag och vissa frågor, bland annat enhetstaxa i kollektivtrafiken, utreddes inte ens.

Minoritetsmajoriteten hade en tuff tid.

Efter det senaste valet blev läget ännu svårare för de rödgröna. Om trion hade fortsatt styra skulle den inte ha haft majoritet i styrelser och nämnder, vilket gjorde en fortsättning omöjlig. I stället försökte MP och S hitta samarbetspartners i alliansen, men de ambitionerna rann snabbt ut i sanden.

När sedan MP och alliansen fann varandra, var S-sagan all för den här gången.

Gert-Inge Andersson är en trevlig och snäll person, men får som gruppledare ta ansvaret för att S numera finns i opposition. Hans ledarstil präglas av samförstånd och pragmatism är ett ledord för Trollhättebon, men de senaste fyra årens ständiga förhandlingar och uppgörelser med MP och V tärde på förtroendekapitalet. Ofta har S-händerna varit bakbundna. Regionen har förvaltats, snarare än utvecklats.

Gert-Inge Andersson fick förra veckan öppen kritik av både FP och C, som ansåg att det politiska ledarskapet och handlingskraften inte var tillräckligt stark. Internt finns det också kritik och hans roll som fortsatt gruppledare är inte given.

Nu måste S ta nya tag och börja ladda inför 2018. Ulf Olsson från Borås är tänkt som ersättare på sikt, men veckans händelser kan göra att han kliver in tidigare.

  • Alf Ehn