02 okt 2014 07:00

23 jan 2015 14:43

Blågrön ledning höjer skatten

VÄSTRA GÖTALAND: Alliansen och Miljöpartiet bildar en majoritet

Miljöpartiet gör gemensam sak med Alliansen och tar över ledningen i Västra Götalandsregionen.
– Vi tar vårt ansvar för att bilda en stabil majoritet, säger MP:s gruppledare Birgitta Losman.

Strax efter lunch under onsdagen satt de fem gruppledarna i Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet sida vid sida i residenset i Vänersborg. De berättade att regionen de fyra närmaste åren kommer att få en grönblå ledning.

Miljöpartiet har styrt med S och V de senaste fyra åren och sonderade terrängen, tillsammans med S, efter valet men de samtalen ledde inte till något.

– S är vår naturliga samtalspartner och vi kommer att ha fortsatt goda relationer, men det parlamentariska läget avgjorde. Vi har fått fint gehör för våra tankar när vi pratat med alliansen, säger Birgitta Losman.

Skattehöjning

Det nya styret berättade även att invånarna kan räkna med en skattehöjning på mellan 35 och 40 öre nästa år.

– Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och satsa på sjukvården, säger Losman.

Moderaterna brukar vara måttligt förtjusta i skattehöjningar men Johnny Magnusson konstaterar att skatter är ett medel.

– Vi måste komma tillrätta med problemen i vården.

Partierna har kommit fram till en gemensam plattform som ska vara grunden i budgeten som presenteras i november. I den finns bland annat 750 miljoner som ska skapa balans i hälso- och sjukvårdens ekonomiska obalanser. 100 miljoner ska gå till en förstärkning av akutvårdskedjan, inklusive bland annat ambulansverksamheten och akutmottagningarna.

200 miljoner är öronmärkta till en förstärkning av psykiatrin de närmaste tre åren. Anslaget till miljönämnden ska höjas med 15 miljoner kronor, från dagens 70 miljoner.

Däremot kommer den fria tandvården bara gälla till och med 24 år. Det sista steget, upp till 25 år, införs inte. Innan valet hade partierna olika ståndpunkter, men nu är de överens.

– Vi stannar vid 24 år, säger Losman.

Jonas Andersson (FP):

– Det börjar diskuteras att inför det nationellt, då vore det konstigt att ta bort det här.

RS-ordförande

Johnny Magnusson tar hand om ordförandeposten i regionstyrelsen medan Miljöpartiet sköter ordförandeposten i regionfullmäktige. Fördelningen av övriga poster är inte officiell.

Strax efter lunch under onsdagen satt de fem gruppledarna i Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet sida vid sida i residenset i Vänersborg. De berättade att regionen de fyra närmaste åren kommer att få en grönblå ledning.

Miljöpartiet har styrt med S och V de senaste fyra åren och sonderade terrängen, tillsammans med S, efter valet men de samtalen ledde inte till något.

– S är vår naturliga samtalspartner och vi kommer att ha fortsatt goda relationer, men det parlamentariska läget avgjorde. Vi har fått fint gehör för våra tankar när vi pratat med alliansen, säger Birgitta Losman.

Skattehöjning

Det nya styret berättade även att invånarna kan räkna med en skattehöjning på mellan 35 och 40 öre nästa år.

– Vi vill bygga ut kollektivtrafiken och satsa på sjukvården, säger Losman.

Moderaterna brukar vara måttligt förtjusta i skattehöjningar men Johnny Magnusson konstaterar att skatter är ett medel.

– Vi måste komma tillrätta med problemen i vården.

Partierna har kommit fram till en gemensam plattform som ska vara grunden i budgeten som presenteras i november. I den finns bland annat 750 miljoner som ska skapa balans i hälso- och sjukvårdens ekonomiska obalanser. 100 miljoner ska gå till en förstärkning av akutvårdskedjan, inklusive bland annat ambulansverksamheten och akutmottagningarna.

200 miljoner är öronmärkta till en förstärkning av psykiatrin de närmaste tre åren. Anslaget till miljönämnden ska höjas med 15 miljoner kronor, från dagens 70 miljoner.

Däremot kommer den fria tandvården bara gälla till och med 24 år. Det sista steget, upp till 25 år, införs inte. Innan valet hade partierna olika ståndpunkter, men nu är de överens.

– Vi stannar vid 24 år, säger Losman.

Jonas Andersson (FP):

– Det börjar diskuteras att inför det nationellt, då vore det konstigt att ta bort det här.

RS-ordförande

Johnny Magnusson tar hand om ordförandeposten i regionstyrelsen medan Miljöpartiet sköter ordförandeposten i regionfullmäktige. Fördelningen av övriga poster är inte officiell.

  • Alf Ehn

Mandatfördelning

Moderaterna 33

Folkpartiet 11

Centerpartiet 10

Kristdemokraterna 9

Miljöpartiet 13

Socialdemokraterna 46

Vänsterpartiet 13

Sverigedemokraterna 14

Källa: Valmyndigheten