02 okt 2014 15:35

07 jan 2015 12:15

Västtrafik höjer priserna

Ökade kostnader samt trafiksatsning i Skaraborg

Västtrafik höjer priserna från och med den 4 januari nästa år.

Snitthöjningen ligger på fem procent. Nivån har varit den samma de senaste åren.

– Den stora justeringen ligger på årskorten i Göteborg, säger presschefen Kristian Lans.

Det kortet har varit billigare än årskortet i andra tätorter, men höjs nu med tolv procent. För korten och produkterna som är aktuella i Skaraborg ligger höjningarna på runt fem procent.

– Trafikföretagens kostnader ökar, samtidigt gör vi en stor trafiksatsning i Skaraborg. Bland annat utökas och förbättras tätortstrafiken i Skövde, Lidköping, Falköping och Skara. Nivån på höjningen har regionfullmäktige tidigare beslutat, säger Kristian Lans.

Regionen runt ett dygn höjs med 15 kronor till 300. Den som vill köpa ett månadskort för hela Västra Götaland betalar nu 1 595 kronor, efter höjningen handlar det om 1 685 kronor.

Ett månadskort (vuxen) i en Skaraborgs kommun höjs från 680 till 715 kronor. Den som håller sig inom tätorten, får räkna med att betala 475 kronor för ett månadskort, nu kostar det 445 kronor.

Priset för flerkommunkortet (vuxen), som används av många i Skaraborg, höjs från 1 050 till 1 110 kronor. Fritidskortet, som numera gäller från 14.00 till 04.00, kostar efter höjningen 750 kronor.

De nya priserna beslutas formellt av Kollektivtrafiknämnden den 6 november.

Får låna

Västtrafik har fått löfte av regionstyrelsens ägarutskott att låna 190 miljoner kronor av regionens koncernbank för att finansiera steg 1 i jobbet med ett nytt pris- och sortimentsystem. 113 miljoner avser mjukvara och 77 miljoner ska bland annat gå till hårdvara och installation av alla de terminaler som finns i fordonen.

– Vi har tagit höjd för 1 000 fordon, säger Alex bergström (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

I nästa steg ska bland annat zonindelningen slås fast och anpassas till biljettsystemet.

Snitthöjningen ligger på fem procent. Nivån har varit den samma de senaste åren.

– Den stora justeringen ligger på årskorten i Göteborg, säger presschefen Kristian Lans.

Det kortet har varit billigare än årskortet i andra tätorter, men höjs nu med tolv procent. För korten och produkterna som är aktuella i Skaraborg ligger höjningarna på runt fem procent.

– Trafikföretagens kostnader ökar, samtidigt gör vi en stor trafiksatsning i Skaraborg. Bland annat utökas och förbättras tätortstrafiken i Skövde, Lidköping, Falköping och Skara. Nivån på höjningen har regionfullmäktige tidigare beslutat, säger Kristian Lans.

Regionen runt ett dygn höjs med 15 kronor till 300. Den som vill köpa ett månadskort för hela Västra Götaland betalar nu 1 595 kronor, efter höjningen handlar det om 1 685 kronor.

Ett månadskort (vuxen) i en Skaraborgs kommun höjs från 680 till 715 kronor. Den som håller sig inom tätorten, får räkna med att betala 475 kronor för ett månadskort, nu kostar det 445 kronor.

Priset för flerkommunkortet (vuxen), som används av många i Skaraborg, höjs från 1 050 till 1 110 kronor. Fritidskortet, som numera gäller från 14.00 till 04.00, kostar efter höjningen 750 kronor.

De nya priserna beslutas formellt av Kollektivtrafiknämnden den 6 november.

Får låna

Västtrafik har fått löfte av regionstyrelsens ägarutskott att låna 190 miljoner kronor av regionens koncernbank för att finansiera steg 1 i jobbet med ett nytt pris- och sortimentsystem. 113 miljoner avser mjukvara och 77 miljoner ska bland annat gå till hårdvara och installation av alla de terminaler som finns i fordonen.

– Vi har tagit höjd för 1 000 fordon, säger Alex bergström (S), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

I nästa steg ska bland annat zonindelningen slås fast och anpassas till biljettsystemet.

  • Alf Ehn

Så blir de nya priserna

Produkt Nuv pris Nytt pris

Regionen runt 30 dag vuxen 1 595 1 685

Regionen runt 30 dag ungdom 1 195 1 265

Regionen runt 365 dag vuxen 15 950 16 850

Regionen runt dygn 285 300

Månadskort tätort vuxen 445 475

Månadskort tätort ungdom 335 355

Månadskort kommun vuxen 680 715

Månadskort kommun ungdom 510 535

Flerkommunskort 30 dag vuxen 1 050 1 110

Flerkommunskort 30 dag ungdom 790 835

Kommunresa enkel vuxen 38 39

Kommunresa enkel ungdom 29 29

Kommunresa k-ladd vuxen 29,50 30,70

Kommunresa k-ladd ungdom 22,10 23,00

Fritidskort 100 dagar 710 750

Sms-biljett kommun vuxen 38 39

Sms-biljett kommun ungdom 29 29

Sms-biljett tätort vuxen 25 26

Sms-biljett tätort ungdom 19 20

Skövde-Mariestad vuxen enkel 65 67

Skövde-Mariestad ungd enkel 49 50

Skövde-Mariestad k-ladd vuxen 50,70 52,80

Skövde-Mariestad k-ladd undom 38,00 39,60

Källa: Västtrafik