01 okt 2014 13:33

07 jan 2015 12:02

Vildsvinen breder ut sig i Skaraborg

Vilt som fortsätter ökar

Vildsvinen breder ut sig och finns i stort sett i hela Skaraborg.
– Det är ett spännande vilt men det breder ut sig, säger jaktvårdskonsulent Karl-Johan Brindbergs.

Vildsvinen kom till Skaraborg på allvar under 90-talet, bland annat i trakterna kring Lekåsa och Larv. Nu finns de i stort sett överallt. Söder om Skövde, i riktning mot Tidaholm, norra Skaraborg, trakterna kring Karlsborg, Tibro och Töreboda är bara några områden med vildsvin. Det är bara på Varaslätten som de är mer sällsynta.

Djuren ställer ofta till problem för markägare och förstör vallar och åkrar i jakten på föda. När det händer står markägarna maktlösa. Grödor för stora värden kan bli förstörda, och markägaren får stå för hela kostnaden.

– Vildsvin är en art som får jagas. Då utgår det ingen ersättning för skadorna, däremot är det i stort sett fri jakt på vildsvin, säger Lisbeth Johansson vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Fortsätter öka

Karl-Johan Brindbergs, länsansvarig jaktvårdskonsulent i Västra Götaland, säger att vildsvinen fortsätter breda ut sig. Under 2013 var avskjutningen dubbelt så stor som under 2012, vilket ger en indikation om att kullarna blir större. Under 2014 lär numerären öka.

– Kullarna som fötts har mått väldigt bra, det var en mild vinter och sommaren har också varit bra. Dessutom är det ett bra ollonår; det finns mycket mat.

Ett vildsvin rör sig dessutom över stora områden. I normala fall rör de sig mellan sex och åtta kilometer per natt.

– Rekordet är två mil för en sugga, säger Brindbergs.

Fler olyckor

1987 beslöt riksdagen att vildsvinen tillhör den svenska faunan och ska förvaltas så att populationen och hälsostatusen säkras. En livskraftig, frisk och kontrollerad population är målet, men stammen har på många ställen blivit för stor.

I länets förvaltningsplan för vildsvin finns det några mål, bland annat att lokalt minska stammen, skador från vildsvin på jordbruksmark ska reduceras och antalet vildsvinsrelaterade trafikolyckor ska minskas. Det sistnämnda målet blir svårt att uppnå. 2010 inträffade 91 trafikolyckor med vildsvin inblandade i Västra Götaland. I år har det rapporterats om 155 olyckor.

Vildsvinen kom till Skaraborg på allvar under 90-talet, bland annat i trakterna kring Lekåsa och Larv. Nu finns de i stort sett överallt. Söder om Skövde, i riktning mot Tidaholm, norra Skaraborg, trakterna kring Karlsborg, Tibro och Töreboda är bara några områden med vildsvin. Det är bara på Varaslätten som de är mer sällsynta.

Djuren ställer ofta till problem för markägare och förstör vallar och åkrar i jakten på föda. När det händer står markägarna maktlösa. Grödor för stora värden kan bli förstörda, och markägaren får stå för hela kostnaden.

– Vildsvin är en art som får jagas. Då utgår det ingen ersättning för skadorna, däremot är det i stort sett fri jakt på vildsvin, säger Lisbeth Johansson vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Fortsätter öka

Karl-Johan Brindbergs, länsansvarig jaktvårdskonsulent i Västra Götaland, säger att vildsvinen fortsätter breda ut sig. Under 2013 var avskjutningen dubbelt så stor som under 2012, vilket ger en indikation om att kullarna blir större. Under 2014 lär numerären öka.

– Kullarna som fötts har mått väldigt bra, det var en mild vinter och sommaren har också varit bra. Dessutom är det ett bra ollonår; det finns mycket mat.

Ett vildsvin rör sig dessutom över stora områden. I normala fall rör de sig mellan sex och åtta kilometer per natt.

– Rekordet är två mil för en sugga, säger Brindbergs.

Fler olyckor

1987 beslöt riksdagen att vildsvinen tillhör den svenska faunan och ska förvaltas så att populationen och hälsostatusen säkras. En livskraftig, frisk och kontrollerad population är målet, men stammen har på många ställen blivit för stor.

I länets förvaltningsplan för vildsvin finns det några mål, bland annat att lokalt minska stammen, skador från vildsvin på jordbruksmark ska reduceras och antalet vildsvinsrelaterade trafikolyckor ska minskas. Det sistnämnda målet blir svårt att uppnå. 2010 inträffade 91 trafikolyckor med vildsvin inblandade i Västra Götaland. I år har det rapporterats om 155 olyckor.

  • Alf Ehn

Olyckor med vildsvin

2010 91

2011 125

2012 226

2013 196

2014 155*

* Till och med slutet av september.

Källa: Nationella viltolycksrådet