30 sep 2014 16:33

23 jan 2015 14:42

Regionen släpper kravet på alkolås

VÄSTRA GÖTALAND: Upphandling av bilar för korttidsuthyrning

Regionen planerar att upphandla bilpoolen för korttidsuthyrningar men släpper kravet på alkolås.

I dagsläget har regionen cirka 1 050 bilar i sin fordonspark. Av dem finns knappt 200 i en pool som används för uthyrningar under en kort tid. De poolerna finns vid några av sjukhusen och de större administrativa arbetsplatserna. Efter en samordning mellan de olika förvaltningarna har antalet bilar i korttidspoolen minskat med 20 procent. Kostnaden per mil har sänkts från 49 till 39 kronor.

Nu vill regionen att bilpoolen ska upphandlas.

– Men det sker under förutsättning att det inte blir dyrare för regionen jämfört med dagens kostnad. Kvaliteten ska inte bli sämre, säger regionrådet Alex Bergström (S).

Flera leverantörer kan få uppdraget, för att öka tillgängligheten. Regionen kan tänka sig andra alternativ än miljöbilar. Däremot kommer kravet på alkolås slopas i ”korttidsbilarna”.

– Tyvärr frångår vi en viktig princip, men vi kan inte ha kravet när det inte handlar om så många bilar. Det skulle bli för dyrt för leverantörerna.

Till Kina

Göteborgs symfoniker är inbjudna till en turné i Kina i april nästa år. Det är aktuellt med fem eller sex konserter i Peking och Shanghai. Nettokostnaden för turnén beräknas till fyra miljoner kronor. Symfonikerna, som är ett av regionens bolag, har begärt mer pengar (750 000 kronor) av regionen för resan.

Under tisdagen överlämnade regionstyrelsen beslutet pengarna till kulturnämnden.

– Symfonikerna kommer att få privat sponsring, det kan bli tal om halva av det begärda beloppet, säger Alex Bergström, som även är ordförande i kulturnämnden.

Är det ok att skattepengar går till turnén?

– Absolut, vi är inbjudna av Kina, och regionfullmäktige har tidigare bestämt att symfonikerna, Göteborgsoperan och Film i väst ska har internationell lyskraft.

I dagsläget har regionen cirka 1 050 bilar i sin fordonspark. Av dem finns knappt 200 i en pool som används för uthyrningar under en kort tid. De poolerna finns vid några av sjukhusen och de större administrativa arbetsplatserna. Efter en samordning mellan de olika förvaltningarna har antalet bilar i korttidspoolen minskat med 20 procent. Kostnaden per mil har sänkts från 49 till 39 kronor.

Nu vill regionen att bilpoolen ska upphandlas.

– Men det sker under förutsättning att det inte blir dyrare för regionen jämfört med dagens kostnad. Kvaliteten ska inte bli sämre, säger regionrådet Alex Bergström (S).

Flera leverantörer kan få uppdraget, för att öka tillgängligheten. Regionen kan tänka sig andra alternativ än miljöbilar. Däremot kommer kravet på alkolås slopas i ”korttidsbilarna”.

– Tyvärr frångår vi en viktig princip, men vi kan inte ha kravet när det inte handlar om så många bilar. Det skulle bli för dyrt för leverantörerna.

Till Kina

Göteborgs symfoniker är inbjudna till en turné i Kina i april nästa år. Det är aktuellt med fem eller sex konserter i Peking och Shanghai. Nettokostnaden för turnén beräknas till fyra miljoner kronor. Symfonikerna, som är ett av regionens bolag, har begärt mer pengar (750 000 kronor) av regionen för resan.

Under tisdagen överlämnade regionstyrelsen beslutet pengarna till kulturnämnden.

– Symfonikerna kommer att få privat sponsring, det kan bli tal om halva av det begärda beloppet, säger Alex Bergström, som även är ordförande i kulturnämnden.

Är det ok att skattepengar går till turnén?

– Absolut, vi är inbjudna av Kina, och regionfullmäktige har tidigare bestämt att symfonikerna, Göteborgsoperan och Film i väst ska har internationell lyskraft.

  • Alf Ehn