29 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:42

Beräknat överskott för den östra nämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden räknar med ett överskott på sju miljoner för 2014.
– Det är inga pengar vi vill ha, säger ordföranden Lars-Erik Lindh (S).

Nämnden gör överenskommelser med bland annat Skaraborgs sjukhus om medborgarnas vård. Blir det ett överskott så har all vård som beställts inte utförts. Per augusti är överskottet 34 miljoner kronor och prognosen för helåret ligger på sju miljoner. Främst handlar det om utrymmen för olika specialistsjukvård som inte utnyttjats.

– Det vi kommit överens om har inte utförts, konstaterar Lars-Erik Lindh.

Samtidigt går Skaraborgs sjukhus mot ett underskott för 2014. Skas har begärt en förstärkning på 20 miljoner från nämnderna för att täcka kostnader för barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, vuxenpsykiatrin samt den palliativa vården.

– Vi har inte hanterat den begäran ännu, säger Lindh.

Växande köer

I delårsrapporten framgår det även att antalet patienter som väntar på ett första besök på Skas ökar. I juli 2014 var det 6 125 som väntade, varav 1 319 hade väntat mer än 90 dagar. Ett år tidigare var det 5 502 som väntade. Av dem hade 726 väntat mer än tre månader.

– De ökade köerna handlar främst om kirurgi, urologi, gynekologi och psykiatri. Vi har en regelbunden dialog med styrelsen verksamheterna, då de presenterar sina åtgärdsplaner men det är ju inte bra att patienter måste vänta, säger Lindh.

Nämnden har haft extra fokus på psykiatrin. Sjukhuset fortsätter sin rekrytering av personal och under hösten kommer hyrläkare att plockas in till vuxenpsykiatrin. Under hösten flyttar vuxenpsykiatrin i Mariestad till sjukhuset, från regionens hus, och därmed är alla mottagningarna lokaliserade på sjukhusen.

Nämnden gör överenskommelser med bland annat Skaraborgs sjukhus om medborgarnas vård. Blir det ett överskott så har all vård som beställts inte utförts. Per augusti är överskottet 34 miljoner kronor och prognosen för helåret ligger på sju miljoner. Främst handlar det om utrymmen för olika specialistsjukvård som inte utnyttjats.

– Det vi kommit överens om har inte utförts, konstaterar Lars-Erik Lindh.

Samtidigt går Skaraborgs sjukhus mot ett underskott för 2014. Skas har begärt en förstärkning på 20 miljoner från nämnderna för att täcka kostnader för barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmedicin, vuxenpsykiatrin samt den palliativa vården.

– Vi har inte hanterat den begäran ännu, säger Lindh.

Växande köer

I delårsrapporten framgår det även att antalet patienter som väntar på ett första besök på Skas ökar. I juli 2014 var det 6 125 som väntade, varav 1 319 hade väntat mer än 90 dagar. Ett år tidigare var det 5 502 som väntade. Av dem hade 726 väntat mer än tre månader.

– De ökade köerna handlar främst om kirurgi, urologi, gynekologi och psykiatri. Vi har en regelbunden dialog med styrelsen verksamheterna, då de presenterar sina åtgärdsplaner men det är ju inte bra att patienter måste vänta, säger Lindh.

Nämnden har haft extra fokus på psykiatrin. Sjukhuset fortsätter sin rekrytering av personal och under hösten kommer hyrläkare att plockas in till vuxenpsykiatrin. Under hösten flyttar vuxenpsykiatrin i Mariestad till sjukhuset, från regionens hus, och därmed är alla mottagningarna lokaliserade på sjukhusen.

  • Alf Ehn